Přihlášení

Vyhledávání

Poll

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
  • Odkaz na kategorii výchova a vzdělávání
  • Odkaz na kategorii poradenske sluzby ve skolstvi
  • Odkaz na kategorii knihovny
  • Odkaz na kategorii mezinarodni aktivity
  • Odkaz na kategorii volny cas
  • Odkaz na kategorii legislativa
  • Odkaz na kategorii statistika, výzkum a vývoj
  • Odkaz na kategorii moderni technologie ve vzdelavani

Aktuality

MŠMT vydalo metodický výklad k novele zákona o pedagogických pracovnících

2014-10-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

K novele zákona o pedagogických pracovnících, která je účinná od 1. 1. 2015, vydává ministerstvo metodický výklad, který pomůže ředitelům škol a školských zařízení aplikovat nová ustanovení v praxi (výklad ke stažení).

Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platech

2014-10-19 Zdroj: ČMOS pracovníků školství

Vláda 15. října 2014 schválila nové znění NV 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení nabývá účinnosti 1. listopadu 2014.

iPortál ulehčí rodičům i žákům výběr školy

2014-10-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Česká školní inspekce spustila informační portál – iPortál, na kterém si mohou zájemci najít (obdobně jako v rejstříku škol a školských zařízení nebo v adresáři škol a školských zařízení MŠMT) souhrnné informace o školách, které jsou zapsané ve školském rejstříku.

Nové garantované dokumenty

Právo svobody projevu ve školách - sdělení MŠMT

2014-10-25 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru v kontextu pravidel teoretické a praktické výuky ve školách a školských zařízeních (č.j.: ČŠIG-3601/14-G21).

Doporučení MŠMT pro mateřské školy a přípravné třídy základní školy k užívání technických pomůcek ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti

2014-10-25 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vydává doporučení mateřským školám a přípravným třídám ZŠ k užívání technických pomůcek sloužících ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti (např. bezpečnostních chodítek) mimo prostory školy

Schvalovací doložky učebnic - říjen 2014

2014-10-19 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Seznam učebnic pro základní, střední a speciální vzdělávání. Schvalovací doložky učebnic - říjen 2014 - k 17.10.2014.

Nejčtenější

Organizace školního roku

2011-05-13

Soubor pedagogicko-organizačních informací (SPOI)

Soubor pedagogicko-organizačních informací zahrnuje informace pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení.
Ke stažení i soubory na školní roky předchozí a následující.

Organizace školního roku 2013/14 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích  č.j. MŠMT/16304/2012-20 na

Stáže a stipendia

2011-04-28

Pracovní zkušenosti, které na stážích získáte, mohou podstatně ovlivnit Vaši budoucí kariéru. Odborné stáže jsou ideálním způsobem jak získat odborné pracovní zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce a mít výhodu na trhu práce v České republice po příjezdu.