Přihlášení

Vyhledávání

Poll

Souhlasili byste se zavedením nového jednoduššího psacího písma ve školách?:
 • Odkaz na kategorii výchova a vzdělávání
 • Odkaz na kategorii poradenske sluzby ve skolstvi
 • Odkaz na kategorii knihovny
 • Odkaz na kategorii mezinarodni aktivity
 • Odkaz na kategorii volny cas
 • Odkaz na kategorii legislativa
 • Odkaz na kategorii statistika, výzkum a vývoj
 • Odkaz na kategorii moderni technologie ve vzdelavani

Aktuality

Ministr školství dokázal, že kraje dostaly navýšené prostředky na platy v regionálním školství

2014-04-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministr školství Marcel Chládek popřel informace, že by ministerstvo neposlalo krajům finanční prostředky navýšené o slibovaná dvě procenta na platy pedagogů. Na tiskové konferenci ukázal, že úřad prostředky rozeslal, a to včetně navýšení o 1,148 mld. Kč ve srovnání s rokem 2013. Prostředky jsou na jednotlivé kraje zasílány ve dvouměsíčních intervalech. Z rozpočtu ministerstva tak už odešly dvě šestiny, a to 22. ledna a 7. března.

Finálová kola 5. ročníku celostátní Soutěže Finanční gramotnost se uskutečnila 1. a 2. dubna v historickém areálu Emauzy v Praze.

2014-04-15

Mistry republiky ve finanční gramotnosti se v I. kategorii stali členové soutěžního týmu ze Základní školy Suchdol ve Středočeském kraji, druhé místo získal tým ze Základní školy Matiční 5 z Ostravy v Moravskoslezském kraji a třetí tým Doctrina - základní škola a mateřská škola, s.r.o. Liberec z Libereckého kraje.

MŠMT dokončilo práce na novele zákona o pedagogických pracovnících

2014-04-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministr školství představil 8. dubna zástupcům tripartity novelu a shrnul výjimky pro tzv. nekvalifikované pedagogy. Konkrétně jde například o to, že by ředitelé škol mohli na nezbytně nutnou dobu uplatnit výjimku pro některého ze svých zaměstnanců, který nesplňuje podmínky kvalifikace. Novela dále ředitelům umožní u zaměstnanců, kteří k 1. lednu 2015 dosáhnou věku 55 let a mají nejméně dvacetiletou praxi, upustit od nutnosti odbornou kvalifikaci splňovat.

Nové garantované dokumenty

Vzor kolektivní smlouvy vypracovaný MŠMT a ČMOS pracovníků školství

2014-04-15

Vzor kolektivní smlouvy (č. j.: MSMT-48303/2013) je vypracován v rámci vzájemných vztahů MŠMT a Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a nahrazuje předchozí vzor kolektivní smlouvy.

MŠMT se zavázalo nezveřejňovat žebříčky škol

2014-04-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V pátek 4. dubna podepsalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Českou školní inspekcí Memorandum o vzájemném předávání dat. Hlavním tématem je snížení byrokracie a závazek MŠMT nezveřejňovat žebříčky úspěšnosti škol. Memoranda také zavazuje nepublikovat data z mezinárodních, národních nebo výběrových šetření v podobě adresných žebříčků jednotlivých škol z hlediska jejich úspěšnosti.

MŠMT vyhlašuje rozvojový program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání se vypisuje pro školní rok 2014/15

2014-04-01 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vyhlašuje rozvojový program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2014/2015 a na jeho realizaci vyčleňuje 32 miliony korun. Žádost je možné podat od 1. dubna do 5. května 2014. Seznam soutěží pro školní rok  2014/2015  bude publikován v srpnovém Věstníku MŠMT.

Nejčtenější

Prohlášení o přístupnosti

2011-04-13

Provozovatel
prohlašuje, že při tvorbě své webové prezentace věnuje maximální pozornost funkčnosti i přístupnosti obsahu, a to podle nejrozšířenějších metodik v ČR Pravidel pro tvorbu přístupného webu, vydaných MI ČR, WCAG 1.0 a metodiky Blind Friendly Web.

Audit přístupnosti zpracovala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS).

Na webové prezentaci info.edu.cz byly provedeny následující úpravy, které mají zajistit lepší přístupnost obsahu webové prezentace:

Pedagogicko-psychologické poradny - Jihočeský kraj

2011-05-12
 • PPP České Budějovice
  Nerudova 59, 370 04 České Budějovice
  tel. 387 314 506, e-mail: poradna@pppcb.cz
 • PPP Český Krumlov
  Špičák 114, 381 01, Český Krumlov
  tel. 380 711 505, e-mail: ppp.ckrumlov@seznam.cz
 • PPP Jindřichův Hradec
  Janderova 147, 377 01 Jindřichův Hradec II
  tel. 384 350 333, e-mail: poradnajh@tiscali.cz