Přihlášení

Vyhledávání

Poll

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
  • Odkaz na kategorii výchova a vzdělávání
  • Odkaz na kategorii poradenske sluzby ve skolstvi
  • Odkaz na kategorii knihovny
  • Odkaz na kategorii mezinarodni aktivity
  • Odkaz na kategorii volny cas
  • Odkaz na kategorii legislativa
  • Odkaz na kategorii statistika, výzkum a vývoj
  • Odkaz na kategorii moderni technologie ve vzdelavani

Aktuality

Ministryně školství představila plány a cíle do nového školního roku

2015-08-28 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Navýšení rozpočtu o 2,3 mld. Kč, které ministryně Valachová dohodla s ministrem financí, zajistí pedagogům i dalším zaměstnancům škol zvýšení platu v průměru o 3 % od listopadu 2015. Ministerstvo počítá i s navýšením prostředků na asistenty pedagoga k zajištění financování již přiznaných úvazků i nově vzniklých požadavků. Ve Sněmovně je před závěrečným jednáním návrh, který určí minimální délku pracovního poměru pro učitele na 12 měsíců.

Prvňáčků bude letos 118 tisíc

2015-08-28 Zdroj: ČTK

Do školních lavic v úterý poprvé usedne asi 118.000 prvňáčků, odhaduje ministerstvo školství. Je to o několik set víc než loni. Vzhledem k demografickému vývoji a rozvoji kapacit mateřských škol roste počet dětí v základních školách a předškolních zařízeních, naopak se zatím stále snižuje počet žáků středních škol. 

Avízo - Evropský den jazyků - 26. září

2015-08-16 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Evropský den jazyků EDJ se slaví 26. září po celé Evropě od roku 2001. Jako každý rok i letos proběhne řada aktivit organizovaných po celé Evropě. Podrobné informace jsou na webových stránkách Rady Evropy http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/JEL_en.asp a http://edl.ecml.at.

Nové garantované dokumenty

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

2015-08-28 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program vyhlašovaný MŠMT je určen pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou poskytující předškolní vzdělávání.  Čerpání finančních prostředků bude možné jen do 31. 8. 2016 s možností věcné realizace schváleného projektu do konce roku 2016. Termín pro přijímání žádostí je do 25. září 2015.

Česká školní inspekce zveřejnila analytickou zprávu z šetření ICILS 2013

2015-08-27 Zdroj: Česká školní inspekce

Publikace navazuje na národní zprávu a prezentuje analýzy silných a slabých stránek českých žáků zejména s ohledem na počítačovou a informační gramotnost.. Obsahuje i podrobný pohled na testované oblasti počítačové a informační gramotnosti, včetně informací o tom, jak si čeští žáci vedli při řešení testových úkolů z jednotlivých témat a dovednostních úrovní.

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v podzimním zkušebním období 2015

2015-08-16 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro podzimní zkušební období roku 2015.

Nejčtenější

The Legacy of J. A. Comenius Traditions and Challenges of the Czech Culture and Education to Europe

2011-05-01

Modern Interactive Permanent Exhibition of Pedagogical Museum of J. A. Comenius in Prague.

Organizace školního roku

2011-05-13

Soubor pedagogicko-organizačních informací (SPOI)

Soubor pedagogicko-organizačních informací zahrnuje informace pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení.

Ke stažení soubory na školní roky předchozí, aktuální a následující.