Přihlášení

Vyhledávání

Poll

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
 • Odkaz na kategorii výchova a vzdělávání
 • Odkaz na kategorii poradenske sluzby ve skolstvi
 • Odkaz na kategorii knihovny
 • Odkaz na kategorii mezinarodni aktivity
 • Odkaz na kategorii volny cas
 • Odkaz na kategorii legislativa
 • Odkaz na kategorii statistika, výzkum a vývoj
 • Odkaz na kategorii moderni technologie ve vzdelavani

Aktuality

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření TALIS 2013

2015-01-23 Zdroj: Česká školní inspekce

Analytická publikace navazuje na informace a zjištění o školním prostředí, v němž probíhá vyučování, a podmínkách, ve kterých učitelé pracují, které jsou uvedeny v Národní zprávě šetření TALIS 2013. Zaměřuje se na detailní analýzu situace v České republice, která je dle potřeby vztahována k mezinárodnímu průměru a k vybraným zemím. Zabývá se zjištěními o subjektivních pocitech učitelů, atmosférou ve škole, informacemi o obecnějších jevech i podmínkách, které mají učitelé pro svou práci. V závěru shrnuje klíčová doporučení.

Výběrové řízení na pozice učitelů českých sekcí Evropských škol

2015-01-21 Zdroj: Česká školní inspekce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlašuje výběrové řízení na pozice učitelů českých sekcí Evropských škol.

MŠMT připraví vzorový školní řád

2015-01-14 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se rozhodlo pomoci ředitelům a připraví pro ně jako metodickou pomůcku vzorový školní řád. Jde mimo jiné o reakci na aktuální problémy českých škol.

Nové garantované dokumenty

Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ

2015-01-26 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT doporučuje ředitelům a pedagogům základních škol věnovat náležitou pozornost technické výchově a výuce technicky zaměřených tematických okruhů vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Text ke stažení.

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem

2015-01-25 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení základu 2930 Kč pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách pro období akademického roku započatého v roce 2015.

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2015

2015-01-14 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2015.

Nejčtenější

Pedagogicko-psychologické poradny - Středočeský kraj

2011-05-12
 • PPP Benešov
  Černoleská 1997, 256 01 Benešov
  tel. 317 722 904, e-mail: ppp.bn@tiscali.cz
 • PPP Kladno
  C. Boudy 2953, 272 01 Kladno II
  tel. 312 661 044, e-mail: ppp.kladno@mybox.cz
 • PPP Kolín
  Jaselská 826, 280 02 Kolín IV
  tel. 321 717 168, e-mail: stetinova@pppkolin.cz
 • PPP Králův Dvůr

Organizace školního roku

2011-05-13

Soubor pedagogicko-organizačních informací (SPOI)

Soubor pedagogicko-organizačních informací zahrnuje informace pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení.

Ke stažení soubory na školní roky předchozí, aktuální a následující.