Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
 • Odkaz na kategorii výchova a vzdělávání
 • Odkaz na kategorii poradenske sluzby ve skolstvi
 • Odkaz na kategorii knihovny
 • Odkaz na kategorii mezinarodni aktivity
 • Odkaz na kategorii volny cas
 • Odkaz na kategorii legislativa
 • Odkaz na kategorii statistika, výzkum a vývoj
 • Odkaz na kategorii moderni technologie ve vzdelavani

Aktuality

MŠMT ke zveřejnění testů společných přijímacích zkoušek

2017-04-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnění a šíření testů tzv. společných přijímacích zkoušek před úplným  ukončením přijímacího řízení, tedy před absolvováním těchto testů všemi uchazeči o přijetí ke studiu, nepovažuje za šťastné. 

Informační bulletin České školní inspekce

2017-04-20 Zdroj: Česká školní inspekce

Ve vydání naleznete: ČŠI zahájila realizaci projektu Komplexní systém hodnocení; Mezinárodní seminář ke zjišťování výsledků vzdělávání; Reporty ČŠI pro školy i kraje; Ověřování výsledků vzdělávání.

Maturitní zpravodaj č. 41 - matematika

2017-04-13 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejňuje další tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje v letošním roce, tentokrát zaměřené na maturitní zkoušku z matematiky.

Nové garantované dokumenty

Poslední šance předložit projekt v "EU peníze školám - MŠ a ZŠ"

2017-04-19 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Chcete Vaši školu dále rozvíjet za finanční podpory fondů EU prostřednictvím šablon, tentokrát z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání? Máte šanci předložit svůj projekt. Termín ukončení příjmu žádostí o podporu je do 30. 6. 2017.

Vyhlášení rozvojového programu a dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018

2017-04-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vyhlašuje rozvojový program a dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018, který umožňuje organizátorům soutěží žádat o finanční podporu na zabezpečení soutěží v roce 2018.

Přípravné třídy základních škol od školního roku 2017/2018

2017-04-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Novela školského zákona provedená zákonem č. 178/2016 Sb. změnila pravidla pro zařazování dětí do přípravných tříd. Od školního roku 2017/2018 nově platí, že v přípravné třídě základní školy se mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně povolen odklad povinné školní docházky.

Nejčtenější

Pedagogicko-psychologické poradny - Karlovarský kraj

2011-05-12
 • PPP Karlovy Vary
  Západní 15, 360 01 Karlovy Vary
  tel. 353 222 964, e-mail: pppkv@quick.cz
  http://www.pppkv.cz/
 • PPP Cheb
  Palackého 8, 350 02 Cheb
  tel. 354 439 396, e-mail: ppp-cheb@quick.cz
 • PPP Mariánské Lázně
  17. listopadu 475/3, 353 01 Mariánské lázně
  tel. 354 625 007
 • PPP Sokolov

National Programme for the Development of Education in the Czech Republic - White Paper

2011-05-01

National Programme for the Development of Education forms the governmental strategy in the area of education.