Přihlášení

Vyhledávání

Poll

Souhlasili byste se zavedením nového jednoduššího psacího písma ve školách?:
  • Odkaz na kategorii výchova a vzdělávání
  • Odkaz na kategorii poradenske sluzby ve skolstvi
  • Odkaz na kategorii knihovny
  • Odkaz na kategorii mezinarodni aktivity
  • Odkaz na kategorii volny cas
  • Odkaz na kategorii legislativa
  • Odkaz na kategorii statistika, výzkum a vývoj
  • Odkaz na kategorii moderni technologie ve vzdelavani

Aktuality

Strategie vzdělávací politiky 2020

2014-07-21 Zdroj: Ministaretvo školství, mládeže a tělovýchovy

Strategie vzdělávání 2020 obsahuje tři klíčové priority - snižování nerovnosti ve vzdělávání; podpora kvalitní výuky učitele, s čímž souvisí dokončení a zavedení kariérního systému či posílení kvalitní výuky budoucích pedagogů na vysokých školách; odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.

Čeští žáci jsou ve finanční gramotnosti nadprůměrní

2014-07-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podle výsledků mezinárodního šetření PISA 2012 v oblasti finanční gramotnosti se čeští žáci z 18 zemí zařadili mezi 7 nejúspěšnějších a jejich výsledky jsou srovnatelné s výsledky žáků Polska a Nového Zélandu. Čeští žáci dopadli lépe než žáci v USA, Rusku, Francii, Chorvatsku, Slovinsku, Španělsku, Izraeli nebo Slovensku, naopak lepší výsledky měli žáci z Šanghaje, Belgie, Estonska a Austrálie.

Státní svátek 6. červenec - upálení Mistra Jana Husa

2014-07-06 Zdroj: husinec.cz

Dne 6. července 1415 byl v Kostnici upálen církevní reformátor a ostrý kritik světského panování kněží, prodeje odpustků a dalších zlořádů tehdejší církve Jan Hus.

Nové garantované dokumenty

Stipendijní pobyty v zahraničí - dvoustranné dohody

2014-07-14 Zdroj: Ministarstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT zprostředkovává nabídky stipendijních pobytů v zahraničí podle dvoustranných mezinárodních smluv (kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s partnerskými ministerstvy).

Nabídka vzdělávacích programů sekce pedagogicko-psychologického poradenství

2014-07-09 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání

Kompletní vzdělávací nabídka NÚV na první pololetí školního roku 2014/15 (kterou připravuje sekce pedagogicko-psychologického poradenství) je určena odborným pracovníkům škol, školských poradenských zařízení, zařízení ÚV, OV a preventivně výchovné péče.

Seznam vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/2015

2014-07-02 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/2015.

Nejčtenější

Stáže a stipendia

2011-04-28

Pracovní zkušenosti, které na stážích získáte, mohou podstatně ovlivnit Vaši budoucí kariéru. Odborné stáže jsou ideálním způsobem jak získat odborné pracovní zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce a mít výhodu na trhu práce v České republice po příjezdu.