Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
 • Odkaz na kategorii výchova a vzdělávání
 • Odkaz na kategorii poradenske sluzby ve skolstvi
 • Odkaz na kategorii knihovny
 • Odkaz na kategorii mezinarodni aktivity
 • Odkaz na kategorii volny cas
 • Odkaz na kategorii legislativa
 • Odkaz na kategorii statistika, výzkum a vývoj
 • Odkaz na kategorii moderni technologie ve vzdelavani

Aktuality

Agregované výsledky didaktických testů povinných zkoušek řádného termínu jarního zkušebního období 2017

2017-05-28 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním období roku 2017 a jejich srovnání s výsledky maturitní zkoušky z jara 2016.

Vláda schválila na kariérní systém pro letošek 404 milionů

2017-05-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministryně školství vyjednala 404 milionů Kč k zabezpečení kariérního systému pedagogických pracovníků pro letošní rok. Peníze budou určeny např. na příplatky pro uvádějící učitele během adaptačního období, zvýšení ohodnocení třídních učitelů, příplatky pro výchovné poradce či financování odpočtu hodin pro metodiky prevence.

Maturanti z matematiky se oproti loňsku mírně zlepšili

2017-05-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ze 16 007 maturantů, kteří si letos na jaře zvolili ve společné části matematiku, jich v didaktických testech uspělo 78,3 %. To je o 1,5 % lepší výsledek než vloni. Úspěšnost maturantů z českého jazyka se naopak letos o 1,3 % snížila. 

Nové garantované dokumenty

Tematická zpráva - Komunikace mezi školou a veřejností v základním vzdělávání

2017-05-25 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu - souhrnný výstup inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci žáků.

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP ZV

2017-05-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin.  O zařazení do ročníků rozhoduje ředitel školy. Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména nedostupnost bazénu z důvodu rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost) je možné základní plaveckou výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není možnost ji zajistit v rámci povinné školní docházky. (č. j. MSMT-7019/2017)

Využívání individuálních výchovných programů v ZŠ

2017-05-14 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu - souhrnný výstup inspekční činnosti zaměřené na využívání individuálních výchovných programů v základních školách.

Nejčtenější

Vysoká teplota ve třídě - přerušení vyučování

2013-06-18

Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 °C nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31°C, musí být přerušeno vyučování.

---------------------------
vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,

§ 18

Pedagogicko-psychologické poradny - Středočeský kraj

2011-05-12
 • PPP Benešov
  Černoleská 1997, 256 01 Benešov
  tel. 317 722 904, e-mail: ppp.bn@tiscali.cz
 • PPP Kladno
  C. Boudy 2953, 272 01 Kladno II
  tel. 312 661 044, e-mail: ppp.kladno@mybox.cz
 • PPP Kolín
  Jaselská 826, 280 02 Kolín IV
  tel. 321 717 168, e-mail: stetinova@pppkolin.cz
 • PPP Králův Dvůr

Pedagogicko-psychologické poradny - Jihomoravský kraj

2011-05-12
 • PPP Blansko
  Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko
  tel. 516 417 431, e-mail: pppbk@bknet.cz
 • PPP Boskovice
  Havlíčkova 2142/35, 680 01 Boskovice
  tel. 516 454 178
 • PPP Brno
  Hybešova 15, 602 00 Brno
  tel. 543 517 738, e-mail: poradna@pppbrno.cz
  http://www.pppbrno.cz/
 • PPP Gymn. J. G. Mendela