Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poskytuje platformu pro výměnu a sdílení materiálů mezi jednotlivými uživateli a skupinami uživatelů portálu. Přípravy vzdělávacího obsahu mohou sloužit jako podklad pro výuku, samostatné studium žáků nebo pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků samotných.

Biomasa

Autor dokumentu: 
M. Pálková s použitím Wikipedie

Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze.

Birlibán - čtení s porozuměním

Autor dokumentu: 
Jana Kolková

Birlibán - čtení s porozuměním; pracovní list pro 2. ročník základní školy.

Čeleď růžovité

Autor dokumentu: 
Jiřina Kolková, Gymnázium E. Krásnohorské, Praha 4

Příprava na dvě vyučovací hodiny biologie pro sekundu osmiletého studia. Systematické skupiny rostlin, charakteristické znaky čeledi růžovitých.

Česká republika

Autor dokumentu: 
hrad.cz

Stručné základní informace o České republice.

Český archeologický výzkum v Abusíru

Autor dokumentu: 
Jaromír Krejčí

Terénní výzkum v Abúsíru je zaměřen na objevování a shromažďování nového pramenného materiálu k dějinám starého Egypta, především z období stavitelů pyramid Staré říše.

Čeština pod lupou

Autor dokumentu: 
Jana Kolková

Umíte správně česky? Ověřte si to v praxi. Výběr nejčastějších prohřešků proti spisovné češtině, jichž se běžně dopouštíme.

Cestovatelské objevy

Autor dokumentu: 
Planeta Země

Lidé se stávali cestovateli již odpradávna. Ale opravdové dějiny bádání a objevování začaly zároveň s civilizací. (Cook, Marco Polo, Kryštof Columbus, Magalhaes ...)

Charakteristiky typů osobnosti

Autor dokumentu: 
Milan Šimek

Charakteristiky typů osobnosti podle Eysencka.

Chemické a triviální názvy

Autor dokumentu: 
xantina.hyperlink.cz

Triviální a chemické názvy sloučenin. Slovníček minerálů a hornin.

Choroby kůže

Autor dokumentu: 
Studenti gymnázia Špitálská, Praha 9

Choroby kůže - výuková prezentace studentů gymnázia Špitálská, Praha 9. Prezentace obsahuje stručné přehledné zápisy a množství obrázků a schémat.