Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poskytuje platformu pro výměnu a sdílení materiálů mezi jednotlivými uživateli a skupinami uživatelů portálu. Přípravy vzdělávacího obsahu mohou sloužit jako podklad pro výuku, samostatné studium žáků nebo pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků samotných.

Chyby při psaní obchodních dopisů

Autor dokumentu: 
Jana Kolková

Čeho se vyvarovat při psaní obchodních dopisů, praktické rady.

Čištění vody pro farmaceutické účely

Autor dokumentu: 
RNDr. Jiří Sajvera

Prezentace v Power Pointu. Voda čištěná, voda na injekci, voda vysoce čištěná. Destilace. Reverzní osmóza. Iontoměniče.

Čištění vody pro farmaceutické účely

Autor dokumentu: 
RNDr. Jiří Sajvera

Způsoby úpravy vody podle ČL 2002; dnes platí ČL 2005 s doplňkem 2007, způsoby čištění vody se nezměnily. Použití: výuka farmaceutických předmětů, chemie.

Články, elektrolýza, potenciály...

Autor dokumentu: 
Ing. Michael Canov

Historie, vývoj, funkce i využití všech typů článků. Beketovova řada kovů. Standardní redox potenciály kovů. Elektrolýza.

Co četly v roce 2008 české děti

Autor dokumentu: 
Ivana Hutařová

Přehled nejoblíbenějších knih pro děti včetně ukázek textů.

Co je to být na někoho/na sebe pyšný. 1. roč. ZŠ

Autor dokumentu: 
Tereza Srpková, ZŠ Táborská; odysseus.cz

Sebepoznání, sebepojetí. Formulace pocitů. 1.roč. ZŠ. Metodiky byly vytvořeny v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do ŠVP ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií v Praze. Přípravy poskytlo obč. sdruž. Projekt Odyssea, www.odyssea.cz.

Co možná o své mateřštině ještě nevíte

Autor dokumentu: 
Jana Kolková

Kolik má čeština slov? Kolik lidí mluví česky? Jaké je nejdelší slovo v češtině? Odpovědi na tyto a další otázky.

Co patří do ICT

Autor dokumentu: 
Milan Šimek

Prezentace ve formátu *.ppt. Vhodné pro výklad do počátečního učiva v informatice, lze využít jako podklad pro poznámky.

Co to je, když se řekne droga

Autor dokumentu: 
RNDr. Jiří Sajvera

Drogy dříve, drogy dnes. Farmakognosie jako nauka o léčivech přírodního původu. Drogy v české zdravotní legislativě.

Communication Workshop - Adverts

Autor dokumentu: 
Renata Pechrová, Gymnázium Českolipská

Příprava na 2 vyuč. hodiny angličtiny pro 8. - 9. ročník ZŠ. Žák na téma "reklama" vytváří své vlastní produkty, které prezentuje a hodnotí. Rozvoj schopnosti poznávání, osobnostní a sociální výchova. Vzájemné hodnocení produktů.