Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poskytuje platformu pro výměnu a sdílení materiálů mezi jednotlivými uživateli a skupinami uživatelů portálu. Přípravy vzdělávacího obsahu mohou sloužit jako podklad pro výuku, samostatné studium žáků nebo pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků samotných.

Dýchací soustava

Autor dokumentu: 
Studenti gymnázia Špitálská, Praha 9

Dýchací soustava - výuková prezentace studentů gymnázia Špitálská, Praha 9. Prezentace obsahuje stručné přehledné zápisy a množství obrázků a schémat.

Dýchací soustava (onemocnění)

Autor dokumentu: 
Studenti gymnázia Špitálská, Praha 9

Onemocnění dýchací soustavy - výuková prezentace studentů gymnázia Špitálská, Praha 9. Prezentace obsahuje stručné přehledné zápisy a množství obrázků a schémat.

Etická výchova

Autor dokumentu: 
Michaela Pálková

Etika, morálka, mravnost - nic nového pod sluncem, pouze se nějak vytrácí. Bude ve školách opět zavedena etický výchova jako vyučovací předmět???

Etika

Autor dokumentu: 
Mgr. Michaela Pálková

Článek Mgr. Michaely Pálkové o etice a jejím významu ve výchově a vzdělávání.

Expozice Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze

Návštěvník může sledovat v chronologickém sledu nejvýznamnější události, problémy a jevy z českých dějin vzdělávání, pedagogiky a školství.

Faraonovi hadi

Autor dokumentu: 
Michaela Pálková

Reakce cukru s jedlou sodou. Lze použít jako demonstrace vlastností NaHCO3 v praktických cvičeních.

Fenylpropanoidy

Autor dokumentu: 
RNDr. Jiří Sajvera

Ukázka z práce Interaktivní farmakognosie. Použití: příprava, demonstrace, studium.

Formování sovětského bloku v období studené války

Autor dokumentu: 
Milan Šimek

Prezentace v Powerpointu chronologicky zachycuje vytváření světové socialistické soustavy, příčiny jejího vzniku a rozpad. Vhodné při probírání učiva o nejnovějších dějinách.

Genetika obecně

Autor dokumentu: 
Antonín Šípek

Informace o genetice jako takové a jejích hlavních úkolech, souvisejících oborech a podoborech.

George Smith Patton

Autor dokumentu: 
Eruditus

Generál George Smith Patton, průkopník zavádění metod tankového válečnictví do armády Spojených států amerických a za druhé světové války jeden z nejskvělejších spojeneckých frontových velitelů.