Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poskytuje platformu pro výměnu a sdílení materiálů mezi jednotlivými uživateli a skupinami uživatelů portálu. Přípravy vzdělávacího obsahu mohou sloužit jako podklad pro výuku, samostatné studium žáků nebo pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků samotných.

Hardware

Autor dokumentu: 
Milan Šimek

Prezentace ve formátu *.ppt. Vhodné při výkladu v prvních hodinách informatiky. Lze použít jako poznámky do žákovských sešitů.

Historické základy detektivní chemie

Autor dokumentu: 
Studenti PřF UK, VŠCHT a PřF MUNI

Pro středoškoláky, kteří mají rádi chemii.

Historie husitství a náboženství

Autor dokumentu: 
Jiří Motyčka; www.husitstvi.cz

Přehled historie husitství a husitské víry.

Historie počítačů

Počítače se rozdělují do tzv. generací, kde každá generace je charakteristická svou konfigurací, rychlostí počítače a základním stavebním prvkem.

Historie UK

Autor dokumentu: 
Univerzita Karlova

Stručný přehled dějin Univerzity Karlovy v Praze v datech.

Hledám Tě. ČJ 5. roč.

Autor dokumentu: 
Marie Zajícová; projekt odysea.cz

Komunikační žánry -inzerát, popis osoby. Metodiky byly vytvořeny v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do ŠVP ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií v Praze. Přípravy poskytlo obč. sdruž. Projekt Odyssea, www.odyssea.cz.

Hořčiny

Autor dokumentu: 
RNDr. Jiří Sajvera

Prezentace do hodiny farmakognosie. Hořčiny. Vlastnosti, obsah, použití. HVLP.

Hudební nástroje

Autor dokumentu: 
Jana Kolková

Základní přehled a rozdělení hudebních nástrojů.

Husitské válečnictví

Autor dokumentu: 
Michal Gelbič, Tomáš Sabolčák; www.husitstvi.cz

Vojenství a zejména vojenské umění ozbrojených sil husitského hnutí, zaznamenalo zvláštní epochu v dějinách vojenství a získalo převahu nad rytířskými vojsky.

Husovo učení, jeho pojetí pravdy a názory

Autor dokumentu: 
Jiří Motyčka; www.husitstvi.cz

Seznámení s učením mistra Jana Husa a objasnění některých základní pojmů. Husovy filosofické a teologické postoje, názory i učené výklady.