Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poskytuje platformu pro výměnu a sdílení materiálů mezi jednotlivými uživateli a skupinami uživatelů portálu. Přípravy vzdělávacího obsahu mohou sloužit jako podklad pro výuku, samostatné studium žáků nebo pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků samotných.

Hvězdy

Autor dokumentu: 
Gabriel Noga

Na polovině nebeské klenby rozeznáme okem asi 3000 hvězd. Ovšem jen za mimořádných podmínek v naprostém temnu a skvělých atmosférických podmínkách. Z čeho se hvězdy rodí, jak se mění během svého života a jak zanikají?

Hydrosféra a litosféra

Autor dokumentu: 
Planeta Země

Voda patří k nejrozšířenějším látkám na Zemi a je v neustálém koloběhu. Přehled rozdělení vod. Popis litosféry - svrchní části Země.

Imunitní systém

Autor dokumentu: 
Studenti gymnázia Špitálská, Praha 9

Imunitní systém - výuková prezentace studentů gymnázia Špitálská, Praha 9. Prezentace obsahuje stručné přehledné zápisy a množství obrázků a schémat.

Internet - terminologie

Autor dokumentu: 
Milan Šimek

Prezentace v Powerpointu. Vysvětlení pojmů v souvislosti s internetem. Může sloužit jako poznámky do sešitů.

Jak poznat kvalitní výuku (nejen) fyziky

Autor dokumentu: 
RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.

Které činnosti, vlastnosti učitele, cíle, které si učitel klade, metody výuky a další faktory přispívají ke kvalitní výuce? Příspěvek V. Žáka k posuzování kvality výuky.

Jak předejít stresu

Autor dokumentu: 
Jana Kolková

Rady, jak minimalizovat stres ze zkoušek, pohovorů či testů.

Jak se učit

Autor dokumentu: 
Jana Kolková

Jak na to, abyste se učili opravdu efektivně.

Jak se učit efektivně

Autor dokumentu: 
Lenka Čermáková, ZŠ Univerzum; odyssea.cz

Příprava na 2 vyučovací hodiny angličtiny pro 8. ročník ZŠ. Soustředění, smyslové poznávání, efektivní učení, časové rozvržení. Osobnostní a sociální výchova.

Jan Ámos Komenský

Autor dokumentu: 
Marie Almerová

Stručný životopis a výběr citátů podle Anthologie z Komenského vydané roku 1892.

Josef Michl, český chemik

Autor dokumentu: 
Ing. Michael Canov

Životní osudy světově proslulého a stále aktivně působícího českého chemika Josefa Michla přibližuje několik zde uvedených novinových článků z března 2006.