Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poskytuje platformu pro výměnu a sdílení materiálů mezi jednotlivými uživateli a skupinami uživatelů portálu. Přípravy vzdělávacího obsahu mohou sloužit jako podklad pro výuku, samostatné studium žáků nebo pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků samotných.

Katalog požadavků společné části maturitní zkoušky z matematiky

Autor dokumentu: 
CERMAT; schváleno MŠMT

Katalog požadavků společné části zkoušek maturitní zkoušky z matematiky - základní a vyšší úroveň.

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky ze zeměpisu

Autor dokumentu: 
CERMAT; schváleno MŠMT

Katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky ze zeměpisu.

Kinematika hmotného bodu

Autor dokumentu: 
Tomáš Vostrý

Teorie kinematiky hmotného bodu. Kinematika se zabývá pohybem těles, aniž by zkoumala, proč nastává. Hmotný bod je myšlenkový model tělesa.

Klasifikace organických sloučenin

Autor dokumentu: 
Ing. Michael Canov

Karboxylové kyseliny. Deriváty, soli, anhydridy, charakteristické skupiny, základní přehled.

Knížka pro prvňáčka

Autor dokumentu: 
Bohumila Beranová

Informace o projektu pro začínající čtenáře.

Kocour Modroočko - čtení s porozuměním

Autor dokumentu: 
Jana Kolková

Kocour Modroočko - čtení s porozuměním; pracovní list pro 2. ročník základní školy.

Kombinatorika

Variace. Kombinace. Permutace. Kombinační číslo. Ukázky řešených příkladů z kombinatoriky.

Komunikace. ČJ 3. - 5. roč.

Autor dokumentu: 
PaedDr. Iveta Celarová, ZŠ Nepomucká, Praha 5; odysseus.cz

Metodiky byly vytvořeny v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do ŠVP ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií v Praze.Přípravy poskytlo obč.sdruž.Projekt Odyssea, www.odyssea.cz.

Kořeny moderní školy

Autor dokumentu: 
František Morkes

Všechny metody, které v oblasti vzdělávání považujeme za přínosné, efektivní a moderní, mají své hluboké historické kořeny.

Kostra lidského těla

Autor dokumentu: 
odyssea.cz, Petra Húsková

Podrobná příprava na 2 vyuč. hodiny v jednom bloku. Určeno pro 8. ročník ZŠ.