Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Přípravné třídy základních škol od školního roku 2017/2018

2017-04-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Novela školského zákona provedená zákonem č. 178/2016 Sb. změnila pravidla pro zařazování dětí do přípravných tříd. Od školního roku 2017/2018 nově platí, že v přípravné třídě základní školy se mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně povolen odklad povinné školní docházky.

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

2017-03-30 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve šk. roce 2016/2017. 

Zápisy do 1. ročníku základních škol v dubnu

2017-03-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Letos poprvé se zápisy do 1. ročníku základních škol konají od 1. do 30. dubna. Povinná školní docházka pro dítě začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. Ředitel vyhlásí termín a škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků a další údaje.

Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání,v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

2017-03-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 71/2017 Sb., kterým se mění nař. vl. č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. 

Informace o povinném předškolním vzdělávání

2017-03-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a určení spádovosti školy. Materiály jsou rozděleny pro zákonné zástupce, pro MŠ a zřizovatele ke snažší orientaci v nových pravidlech.

Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele 2016/17

2017-03-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Údaje za regionální školství a data o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých škol.

Kódy studijních programů vysokých škol

2017-02-18 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kódy studijních programů vysokých škol (stav ke dni 10. ledna 2017).

Informace k vyplňování vysvědčení ve středních školách a konzervatořích

2017-02-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a konzervatořích a k některým specifikům hodnocení žáků (č. j. MSMT-2667/2017-1).

Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení - rozpočet

2017-02-09 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí, svazkem obcí, krajem při projednávání rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok.

Od července začnou školy využívat datové schránky

2017-02-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Od 1. července budou všem školám zpřístupněny datové schránky. Jejich prostřednictvím budou školám doručovány dokumenty, které budou mít stejnou platnost jako dokumenty v listinné podobě podepsané vlastní rukou. Vedení školy bude mít povinnost datovou schránku využívat.