Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Informace o povinném předškolním vzdělávání

2017-03-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a určení spádovosti školy. Materiály jsou rozděleny pro zákonné zástupce, pro MŠ a zřizovatele ke snažší orientaci v nových pravidlech.

Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele 2016/17

2017-03-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Údaje za regionální školství a data o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých škol.

Kódy studijních programů vysokých škol

2017-02-18 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kódy studijních programů vysokých škol (stav ke dni 10. ledna 2017).

Informace k vyplňování vysvědčení ve středních školách a konzervatořích

2017-02-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a konzervatořích a k některým specifikům hodnocení žáků (č. j. MSMT-2667/2017-1).

Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení - rozpočet

2017-02-09 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí, svazkem obcí, krajem při projednávání rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok.

Od července začnou školy využívat datové schránky

2017-02-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Od 1. července budou všem školám zpřístupněny datové schránky. Jejich prostřednictvím budou školám doručovány dokumenty, které budou mít stejnou platnost jako dokumenty v listinné podobě podepsané vlastní rukou. Vedení školy bude mít povinnost datovou schránku využívat. 

Sdělení MŠMT, kterým se určují termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2017

2017-01-31 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2017.

Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v MŠ

2017-01-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vydává podrobnější informace ke vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřských školách. Cílem je poskytnout školám detailnější vhled do jednotlivých oblastí vzdělávání dětí věku od 2 do 3 let, poukázat na dílčí odlišnosti při vzdělávání ve srovnání s 3 až 6 (7)letými, zpřehlednit informace a dát školám vodítko k tomu, jak mají postupovat. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. 2. 2017

2017-01-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Text upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, je účinný od 1. února 2017. Zohledňuje v nové kapitole 10 vzdělávání dětí od dvou do tří let věku v mateřské škole. K dílčím doplněním nebo úpravám původního znění došlo v kapitole 1.1, 4, 7.6 a 12. Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedou své ŠVP do souladu s RV PV do 1. září 2017.

MŠMT podpoří zdravější stravování ve školách

2017-01-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT připravilo soubor opatření ke zlepšení školního stravování a výchově ke zdravému životnímu stylu žáků. Patří sem podpora školních jídelen, metodické materiály ke zkvalitnění stravování, vzdělávací program zaměřený na pohyb a výživu. MŠMT legislativně upravilo možnosti dietního stravování na školách a omezilo doplňkový prodej potravin ve školách.