Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Sdělení MŠMT, kterým se určují termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2017

2017-01-31 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2017.

Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v MŠ

2017-01-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vydává podrobnější informace ke vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřských školách. Cílem je poskytnout školám detailnější vhled do jednotlivých oblastí vzdělávání dětí věku od 2 do 3 let, poukázat na dílčí odlišnosti při vzdělávání ve srovnání s 3 až 6 (7)letými, zpřehlednit informace a dát školám vodítko k tomu, jak mají postupovat. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. 2. 2017

2017-01-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Text upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, je účinný od 1. února 2017. Zohledňuje v nové kapitole 10 vzdělávání dětí od dvou do tří let věku v mateřské škole. K dílčím doplněním nebo úpravám původního znění došlo v kapitole 1.1, 4, 7.6 a 12. Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedou své ŠVP do souladu s RV PV do 1. září 2017.

MŠMT podpoří zdravější stravování ve školách

2017-01-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT připravilo soubor opatření ke zlepšení školního stravování a výchově ke zdravému životnímu stylu žáků. Patří sem podpora školních jídelen, metodické materiály ke zkvalitnění stravování, vzdělávací program zaměřený na pohyb a výživu. MŠMT legislativně upravilo možnosti dietního stravování na školách a omezilo doplňkový prodej potravin ve školách. 

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017

2017-01-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení základního vzdělávání vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2016/2017.

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných ÚSC na rok 2017

2017-01-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2017 republikové normativy.

Finanční podpora na znevýhodněné žáky je od ledna vázána na konkrétní školy

2017-01-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Finanční podpora na vzdělávání znevýhodněných žáků je od 1. 1. 2017 vázána na potřeby konkrétních škol. Krajské úřady z MŠMT dostanou peníze podle vykázaných potřeb každé školy a přesně tuto částku pak školám odešlou. Školy mohou nyní využívat více asistentů a nakupovat speciální pomůcky. 

Informace k procesu schvalování a financování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

2017-01-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace k procesu schvalování a přehled základních doporučení a rad, které byste při podání žádosti o podporu neměli opomenout.

Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

2017-01-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.

Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů

2017-01-03 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Od 1. 1. 2017 je zprovozněn Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů, jehož součástí je i Seznam poskytovatelů zahraničního VŠ vzdělávání na území ČR, uvedených v § 93a zákona č. 111/1998 o vysokých školách, a jimi uskutečňovaných zahraničních VŠ studijních programů.