Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Sdělení MŠMT k vedení a uchovávání dokumentace o konání maturitní zkoušky

2016-12-29 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Sdělení k bližším podrobnostem vedení a uchovávání dokumentace o konání maturitní zkoušky čj. MSMT-30972/2016-1.

"Pamlsková vyhláška“ platí, sankce zatím nebudou

2016-12-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministryně školství se dohodla s ministrem zdravotnictví na postupu při prosazování tzv. „pamlskové vyhlášky“. V průběhu následujících měsíců přechodného období bude sice dodržování kontrolováno, nebudou ale udělovány sankce vůči provozovatelům zařízení, bude jim naopak poskytována metodická pomoc. 

Nová informace MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce

2016-12-18 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT zveřejnilo aktualizovanou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce. Informace nahrazuje Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce, č. j.: MSMT–10670/2014 ze dne 10. 7. 2014, které je vzhledem k vydání novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, již neaktuální. Ke stažení.

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/16

2016-12-18 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejnila výroční zprávu za školní rok 2015/16. Zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy. Současně ČŠI zveřejňuje souhrnné vydání tematických zpráv za školní rok 2015/16.

Školský zákon ve znění účinném od 1.1.2017 do 31.8.2017

2016-12-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Školský zákon ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017.

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2017

2016-12-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydaly sadu informačních a podpůrných materiálů k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Jsou určeny pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium v oborech s maturitní zkouškou.

Tematická zpráva - Občanské vzdělávání v základních a středních školách

2016-12-02 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu - souhrnný výstup inspekční činnosti zaměřené na obsah, pojetí a kvalitu výuky občanského vzdělávání v základních a středních školách.

Tematická zpráva - Rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti ve školním roce 2015/2016

2016-11-29 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2015/2016. 

Jak podat podnět školskému ombudsmanovi

2016-11-29 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontaktní formulář pro podání podnětu školskému ombudsmanovi.

Informace k plánu pedagogické podpory a individuálnímu vzdělávacímu plánu

2016-11-08 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání

Informace k plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálnímu vzdělávacímu plánu (IVP). Šablony formulářů ke stažení. Metodika PLPP.