Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017

2017-01-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení základního vzdělávání vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2016/2017.

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných ÚSC na rok 2017

2017-01-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2017 republikové normativy.

Finanční podpora na znevýhodněné žáky je od ledna vázána na konkrétní školy

2017-01-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Finanční podpora na vzdělávání znevýhodněných žáků je od 1. 1. 2017 vázána na potřeby konkrétních škol. Krajské úřady z MŠMT dostanou peníze podle vykázaných potřeb každé školy a přesně tuto částku pak školám odešlou. Školy mohou nyní využívat více asistentů a nakupovat speciální pomůcky. 

Informace k procesu schvalování a financování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

2017-01-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace k procesu schvalování a přehled základních doporučení a rad, které byste při podání žádosti o podporu neměli opomenout.

Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

2017-01-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.

Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů

2017-01-03 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Od 1. 1. 2017 je zprovozněn Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů, jehož součástí je i Seznam poskytovatelů zahraničního VŠ vzdělávání na území ČR, uvedených v § 93a zákona č. 111/1998 o vysokých školách, a jimi uskutečňovaných zahraničních VŠ studijních programů. 

Sdělení MŠMT k vedení a uchovávání dokumentace o konání maturitní zkoušky

2016-12-29 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Sdělení k bližším podrobnostem vedení a uchovávání dokumentace o konání maturitní zkoušky čj. MSMT-30972/2016-1.

"Pamlsková vyhláška“ platí, sankce zatím nebudou

2016-12-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministryně školství se dohodla s ministrem zdravotnictví na postupu při prosazování tzv. „pamlskové vyhlášky“. V průběhu následujících měsíců přechodného období bude sice dodržování kontrolováno, nebudou ale udělovány sankce vůči provozovatelům zařízení, bude jim naopak poskytována metodická pomoc. 

Nová informace MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce

2016-12-18 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT zveřejnilo aktualizovanou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce. Informace nahrazuje Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce, č. j.: MSMT–10670/2014 ze dne 10. 7. 2014, které je vzhledem k vydání novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, již neaktuální. Ke stažení.

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/16

2016-12-18 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejnila výroční zprávu za školní rok 2015/16. Zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy. Současně ČŠI zveřejňuje souhrnné vydání tematických zpráv za školní rok 2015/16.