Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Školský zákon ve znění účinném od 1.1.2017 do 31.8.2017

2016-12-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Školský zákon ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017.

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2017

2016-12-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydaly sadu informačních a podpůrných materiálů k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Jsou určeny pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium v oborech s maturitní zkouškou.

Tematická zpráva - Občanské vzdělávání v základních a středních školách

2016-12-02 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu - souhrnný výstup inspekční činnosti zaměřené na obsah, pojetí a kvalitu výuky občanského vzdělávání v základních a středních školách.

Tematická zpráva - Rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti ve školním roce 2015/2016

2016-11-29 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2015/2016. 

Jak podat podnět školskému ombudsmanovi

2016-11-29 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontaktní formulář pro podání podnětu školskému ombudsmanovi.

Informace k plánu pedagogické podpory a individuálnímu vzdělávacímu plánu

2016-11-08 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání

Informace k plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálnímu vzdělávacímu plánu (IVP). Šablony formulářů ke stažení. Metodika PLPP.

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

2016-10-28 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělobvýchovy

V přípravě pro tisk v částce č. 139 Sbírky předpisů ČR je schválená vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.  Podle nových pravidel bude přijímací řízení probíhat počínaje školním rokem 2016/2017. Text vyhlášky pro informaci.

Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků

2016-10-25 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu - souhrnný výstup inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků v předškolním, základním a středním vzdělávání.

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

2016-10-07 Zdroj: gov.cz

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí

2016-09-27 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání

Jednotlivá čísla a přílohy Zpravodaje podle ročníků. Články lze vyhledávat v  tematickém rejstříku