Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

2016-10-28 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělobvýchovy

V přípravě pro tisk v částce č. 139 Sbírky předpisů ČR je schválená vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.  Podle nových pravidel bude přijímací řízení probíhat počínaje školním rokem 2016/2017. Text vyhlášky pro informaci.

Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků

2016-10-25 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu - souhrnný výstup inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků v předškolním, základním a středním vzdělávání.

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

2016-10-07 Zdroj: gov.cz

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí

2016-09-27 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání

Jednotlivá čísla a přílohy Zpravodaje podle ročníků. Články lze vyhledávat v  tematickém rejstříku 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2016/17

2016-09-23 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tematická zpráva - Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách

2016-09-21 Zdroj: Česká školní inspekce

ČŠI zveřejňuje tematickou zprávu - souhrnný výstup inspekční činnosti zaměřené na problematiku prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování v mateřských, základních a středních školách.

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2017

2016-09-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2017.

MŠMT rozšířilo opatření k řešení šikany a kyberšikany

2016-09-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Kromě dotačního programu pro rok 2017 ve výši 20 mil. Kč proto MŠMT aktualizovalo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. 

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2016 "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství"

2016-08-31 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vyhlašuje pro rok 2016 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program " Zvýšení platů pracovníků regionálního školství".

MŠMT vyhlašuje další výzvu na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ

2016-08-31 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vyhlašuje další výzvu v programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2017 a 2018. Cílem je podpořit rozvoj kapacit ZŠ s 1. stupněm a škol umístěných v jedné budově s MŠ a kapacit ZŠ zřízených dobrovolnými svazky obcí. Na dotaci je vyčleněno 300 mil. Kč. Výzva se vyhlašuje k 1. září 2016, uzávěrka příjímání žádostí je 31. října 2016.