Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

2016-08-30

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9 (ped. pracovníci)
(v Kč měsíčně).

Školský portál Karlovarského kraje

2016-08-29 Zdroj: www.kvkskoly.cz

Školský portál Karlovarského kraje je určen žákům a jejich rodičům v počátečním vzdělávání, pedagogům, ředitelům škol i zájemcům o studium. Naleznou zde informace z legislativy, seznam škol, databáze digitálních učebních materiálů, e-learningových kurzů a vzdělávacích kurzů v rámci DVPP, výsledky soutěží a další informace z oblasti vzdělávání v Karlovarském kraji. 

Tematická zpráva – Spolupráce základních škol s OSPOD

2016-08-23 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na spolupráci základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Opatření ministryně školství, kterými se mění některé RVP středního vzdělávání

2016-08-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT v souladu s ustanoveními § 4 odst. 4, § 16, § 17 a § 19 zákona č. 561/2004 Sb.,školský zákon,  m ě n í   rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání J, E, H, M, L a K (s výjimkou oborů kategorie L5 – nástavbové studium) a oborů vzdělání v konzervatoři kategorie stupně dosaženého vzdělání M a P.

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

2016-08-01 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Základní informace o Strategii digitálního vzdělávání. Často kladené dotazy ke Strategii digitálního vzdělávání (aktuální k 30. červnu 2016). Postup realizace strategie (aktuální k 30. červnu 2016).

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

2016-07-31 Zdroj: Česká školní inspekce

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová schválila po projednání v 28. poradě vedení MŠMT Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude postupovat Česká školní inspekce.

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017

2016-07-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2016/2017 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti.

Portál prevence rizikového chování

2016-07-04 Zdroj: Centrum sociálních služeb Praha – Pražské centrum primární prevence

Portál má sloužit jako podpora pro školy při tvorbě Minimálního preventivního programu. Nabízí také standardizovaný formulář pro tvorbu MPP podpořený metodickým materiálem. Materiál vytvořilo Pražské centrum primární prevence.

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 05-06/2016

2016-07-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, ZUŠ, jazykové školy s právem st. jazykové zkoušky a školská zařízení na šk. rok 2016/2017, č.j. MSMT-7896/2016-3; Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a uč. textům; Seznam učebnic a uč. textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve šk. roce 2015/2016.

MŠMT vyhlásilo šablony pro MŠ a ZŠ

2016-06-24 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. 6. 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hl. m. Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hl. m. Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017.