Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

2016-08-01 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Základní informace o Strategii digitálního vzdělávání. Často kladené dotazy ke Strategii digitálního vzdělávání (aktuální k 30. červnu 2016). Postup realizace strategie (aktuální k 30. červnu 2016).

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

2016-07-31 Zdroj: Česká školní inspekce

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová schválila po projednání v 28. poradě vedení MŠMT Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude postupovat Česká školní inspekce.

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017

2016-07-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2016/2017 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti.

Portál prevence rizikového chování

2016-07-04 Zdroj: Centrum sociálních služeb Praha – Pražské centrum primární prevence

Portál má sloužit jako podpora pro školy při tvorbě Minimálního preventivního programu. Nabízí také standardizovaný formulář pro tvorbu MPP podpořený metodickým materiálem. Materiál vytvořilo Pražské centrum primární prevence.

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 05-06/2016

2016-07-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, ZUŠ, jazykové školy s právem st. jazykové zkoušky a školská zařízení na šk. rok 2016/2017, č.j. MSMT-7896/2016-3; Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a uč. textům; Seznam učebnic a uč. textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve šk. roce 2015/2016.

MŠMT vyhlásilo šablony pro MŠ a ZŠ

2016-06-24 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. 6. 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hl. m. Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hl. m. Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017.

Tematická zpráva – Etická výchova v předškolním, základním a středním vzdělávání

2016-06-17 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu - souhrnný výstup inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v oblasti etické výchovy.

Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele 2015/16

2016-06-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tabulky výkonové ročenky 2015/16 za regionální školství jsou k dispozici v podobě html tabulek. Data o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých škol obsahují údaje za VŠ (bývalá kapitola F Statistické ročenky školství).

Soubor pedagogicko-organizačních informací 2016/17

2016-06-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na šk. rok 2016/2017 podává ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i veřejnosti základní informace ke školnímu roku 2016/2017. 

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku maturitní zkoušky 2016

2016-05-22 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Postup v případě, kdy má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky a kdy má ze zákona právo podat tzv. žádost o přezkum.