Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2015/16

2016-03-09 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, zveřejňuje MŠMT kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016.  

MŠMT aktualizuje metodický pokyn k řešení šikany ve školách

2016-03-09 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT chystá aktualizaci Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních z roku 2013. Materiál bude kromě jiného doplněn i o téma šikany učitele žákem.  Souhrnné materiály ke stažení.

Opatření ministryně, kterým se mění RVP pro základní vzdělávání

2016-02-23 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2016 (ke stažení).

Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2016 - dotační program MŠMT

2016-02-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V dotačním řízení budou podpořeny žádosti, které budou obsahovat projekty právnických osob podporujících integraci žáků-cizinců ve školách i mimo ně, rozvoj metodických a výukových materiálů podporujících žáky-cizince při vzdělávání a vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky.

MŠMT podniká další kroky k zajištění společného vzdělávání

2016-02-03 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vydává další materiály k náběhu novely školského zákona. Především jde o harmonogram kroků ke společnému vzdělávání a odpovědi pro rodiče. Ministryně prodlužuje termín pro rediagnostiku dětí, které již nyní využívají podpůrná opatření, do 1. září 2018.

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období 2016

2016-01-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2016.

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2016 v úrovni MŠMT - KÚ

2016-01-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dokument čj. MSMT-45553/2015 - popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2016 v úrovni MŠMT – KÚ. 

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2016

2016-01-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Stanovení výše republikových finančních normativů 2016 dle čj. MŠMT-45553/2015 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2016 v úrovni MŠMT – KÚ“.

Uznávání studia na zahraničních VŠ pro zdravotní a sociální účely

2016-01-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Formulář žádosti o posouzení postavení studia na VŠ v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění a postup při vydávání rozhodnutí MŠMT o postavení tohoto studia na roveň studia na vysokých školách v ČR pro sociální účely a účely zdravotního pojištění. 

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

2015-12-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu - vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě.