Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Organizace školního roku 2017/2018

2016-05-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Organizace školního roku 2017/2018  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j.: MSMT-12165/2016-1)

Tematická zpráva ČŠI - Vzdělávání v bezpečnostních tématech

2016-04-27 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání dětí a žáků v bezpečnostních tématech (vzdělávání k bezpečnosti v dopravě, příprava občanů k obraně státu, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, ochrana zdraví).

Sdělení MŠMT k žádostem SŠ a VOŠ o zápis jedinečných oborů

2016-04-23 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Asociací krajů ČR a v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 vydává seznam oborů vzdělání, k jejichž zápisu do oborového seznamu v jiné škole v rejstříku škol a školských zařízení je nutná dohoda v rámci Asociace krajů ČR.

Rozvojový program - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí

2016-04-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vyhlašuje na rok 2016 dle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, rozvojový program ve vzdělávání "Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí".

Pomoc školám při zpracování změn ŠVP po revizi RVP ZV

2016-04-09 Zdroj: Česká školní inspekce

Informační systém InspIS ŠVP, který vytvořila ČŠI mimo jiné jako užitečnou pomůcku školám při tvorbě školních vzdělávacích programů, již nyní reflektuje změny RVP ZV, které nabydou účinnosti k 1. 9. 2016 (zrušení přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením).

Informace pro školy o postupu při poskytování zlevněného žákovského jízdného

2016-04-06 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo dopravy vydalo novelu Metodického pokynu pro poskytování žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové osobní dopravě. Povinnost poskytovat zlevněné žákovské a studentské jízdné plyne dopravcům z aktuálně platného Výměru Ministerstva financí.

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2015/16

2016-03-09 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, zveřejňuje MŠMT kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016.  

MŠMT aktualizuje metodický pokyn k řešení šikany ve školách

2016-03-09 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT chystá aktualizaci Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních z roku 2013. Materiál bude kromě jiného doplněn i o téma šikany učitele žákem.  Souhrnné materiály ke stažení.

Opatření ministryně, kterým se mění RVP pro základní vzdělávání

2016-02-23 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2016 (ke stažení).

Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2016 - dotační program MŠMT

2016-02-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V dotačním řízení budou podpořeny žádosti, které budou obsahovat projekty právnických osob podporujících integraci žáků-cizinců ve školách i mimo ně, rozvoj metodických a výukových materiálů podporujících žáky-cizince při vzdělávání a vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky.