Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

MŠMT podniká další kroky k zajištění společného vzdělávání

2016-02-03 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vydává další materiály k náběhu novely školského zákona. Především jde o harmonogram kroků ke společnému vzdělávání a odpovědi pro rodiče. Ministryně prodlužuje termín pro rediagnostiku dětí, které již nyní využívají podpůrná opatření, do 1. září 2018.

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období 2016

2016-01-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2016.

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2016 v úrovni MŠMT - KÚ

2016-01-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dokument čj. MSMT-45553/2015 - popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2016 v úrovni MŠMT – KÚ. 

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2016

2016-01-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Stanovení výše republikových finančních normativů 2016 dle čj. MŠMT-45553/2015 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2016 v úrovni MŠMT – KÚ“.

Uznávání studia na zahraničních VŠ pro zdravotní a sociální účely

2016-01-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Formulář žádosti o posouzení postavení studia na VŠ v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění a postup při vydávání rozhodnutí MŠMT o postavení tohoto studia na roveň studia na vysokých školách v ČR pro sociální účely a účely zdravotního pojištění. 

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

2015-12-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu - vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě. 

Sdělení MŠMT k možnosti konání náhradní či opravné zkoušky maturitní zkoušky

2015-11-30 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sdělení MŠMT k možnosti konání náhradní či opravné zkoušky maturitní zkoušky podle § 81 odst. 5 školského zákona.

Doporučení MŠMT k smluvním vztahům mezi žákem a zaměstnavatelem

2015-11-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem VOŠ, kteří se připravují pro potřeby konkrétního zaměstnavatele.

Maturitní zpravodaj č. 33

2015-11-04 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Nové číslo Maturitního zpravodaje seznamuje nejen žáky s novinkami týkajícími se maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016, přináší také ucelené informace k maturitě obecně, jak se k ní přihlásit, jak se na ni připravit a kde hledat podložené informace. Zpravodaji nabízí i harmonogram a další užitečné informace pro vzdělávání pedagogů.

MŠMT umožní krajům vyčlenit více peněz na asistenty pedagoga

2015-10-30 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelizaci směrnice, kterou se stanoví zásady pro rozpis financí ze státního rozpočtu školám a školským zařízením. Nově umožní krajským úřadům navýšit objem povinné rezervy až na 3,1 %. Tyto peníze tak můžou krajské úřady použít na případné dofinancování asistentů pedagoga.