Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Sdělení MŠMT k možnosti konání náhradní či opravné zkoušky maturitní zkoušky

2015-11-30 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sdělení MŠMT k možnosti konání náhradní či opravné zkoušky maturitní zkoušky podle § 81 odst. 5 školského zákona.

Doporučení MŠMT k smluvním vztahům mezi žákem a zaměstnavatelem

2015-11-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem VOŠ, kteří se připravují pro potřeby konkrétního zaměstnavatele.

Maturitní zpravodaj č. 33

2015-11-04 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Nové číslo Maturitního zpravodaje seznamuje nejen žáky s novinkami týkajícími se maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016, přináší také ucelené informace k maturitě obecně, jak se k ní přihlásit, jak se na ni připravit a kde hledat podložené informace. Zpravodaji nabízí i harmonogram a další užitečné informace pro vzdělávání pedagogů.

MŠMT umožní krajům vyčlenit více peněz na asistenty pedagoga

2015-10-30 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelizaci směrnice, kterou se stanoví zásady pro rozpis financí ze státního rozpočtu školám a školským zařízením. Nově umožní krajským úřadům navýšit objem povinné rezervy až na 3,1 %. Tyto peníze tak můžou krajské úřady použít na případné dofinancování asistentů pedagoga. 

Vývojová ročenka školství 2004/05–2014/15

2015-10-24 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ročenka podává základní přehled o školství za období 2004/05–2014/15 a obsahuje údaje z oblasti výkonové, ekonomické a z oblasti zaměstnanci a mzdy.

Akreditované studijní programy vysokých škol

2015-10-07 Zdroj: Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy

Seznam akreditovaných VŠ studijních programů v ČR.

Dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky Matematika+

2015-09-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vydává Dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky, kterou lze konat jako nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia

2015-09-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vydává Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). V novém oboru vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium se žáci vzdělávají od školního roku 2016/2017 počínaje 1. ročníkem.

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2015

2015-09-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace MŠMT k procesu přezkoumávání výsledků společné části maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2015 formou didaktického testu.

Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

2015-09-01 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ve Sbírce zákonů byla vydána s účinností od 1. 9. 2015 novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Stěžejním tématem novely je stanovení podmínek, za nichž lze zkoušku z cizího jazyka profilové části MZ nahradit mezinárodně uznávaným jazykovým certifikátem.