Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Školský zákon zavedl výstupní hodnocení

2005-06-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dokument se bude vydávat  na konci 1. pololetí (současně s vysvědčením), a to vždy v 9. roce povinné školní docházky (pozor, to
nemusí být vždy 9. ročník školy) nebo v případě, kdy se žák z 5. nebo 7. ročníku hlásí k přijetí na střední školu.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2005-05-25 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Text dokumentu.

Projekt Kvalita I

2005-04-07 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání

Cílem projektu Kvalita I je rozšířit systém pedagogické evaluace na různých úrovních, tím podporovat kvalitu
vzdělávání a podpořit kurikulární reformu.

Dokumenty EU k výzkumu a vývoji

2005-01-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dokumenty EU k výzkumu a vývoji - nařízení, směrnice, rozhodnutí.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

2005-01-11 Zdroj: Portál veřejné správy

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Alternativní vzdělávání v mateřských školách

2004-07-26 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický

Vývoj chápání pojmu alternativní výchovy v předškolní výchově a uplatnění
inovativních přístupů u nás po roce 1989.

Od jazykové rozmanitosti k vícejazyčnému vzdělávání

2001-01-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Divize jazykové politiky Rady Evropy vydala příručku pro tvorbu politiky jazykového vzdělávání pod názvem "Od jazykové rozmanitosti k vícejazyčnému vzdělávání".

Přístupy k řízení kvality v odborném vzdělávání

2001-01-10 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání

Příklady pokynů, doporučení, modelů, nástrojů, rámců a standardů kvality z vybraných zemí západní a severní Evropy