Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Často opakované otázky

2006-01-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Otázky kolem ukončování vyššího odborného vzdělávání.

Mezinárodní spolupráce NÚOV

2006-01-08 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání

Spolupráce s mezinárodními institucemi a účast na projektech umožňuje NÚOV sledovat vývoj odborného vzdělávání v zahraničí a konfrontovat trendy v ČR s děním v jiných evropských zemích. 

Klasifikace pro mezinárodní srovnávání vzdělávání

2006-01-01 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání

Klasifikace vzdělávacích programů (překlad publikace vydané OECD) je příručkou pro zavádění vzdělávacích programů podle mezinárodní klasifikace ISCED-97 v zemích OECD. Obory vzdělávání a přípravy v rámci ISCED-97 je uživatelská příručka pro zařazování oborů vzdělávání podle mezinárodní klasifikace ISCED-97. Klasifikace je používána pro mezinárodní srovnávání vzdělávání.

Národní centrum Europass

2005-12-22 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání

Europass je první evropský soubor dokladů o vzdělání držitele, jeho kompetencích, pracovních zkušenostech a vzdělávací cestě. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé EU.

Polsko - popis struktury systému vzdělávání

2005-12-16 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání

Popis struktury systému vzdělávání, profesní přípravy a vzdělávání dospělých - Polsko.

České školství v mezinárodním srovnání 2005

2005-12-02 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání

Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2005 obsahuje výběr nejzajímavějších a nejvíce diskutovaných indikátorů z ročenky školství OECD Education at a Glance 2005.

Školský zákon zavedl výstupní hodnocení

2005-06-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dokument se bude vydávat  na konci 1. pololetí (současně s vysvědčením), a to vždy v 9. roce povinné školní docházky (pozor, to
nemusí být vždy 9. ročník školy) nebo v případě, kdy se žák z 5. nebo 7. ročníku hlásí k přijetí na střední školu.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2005-05-25 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Text dokumentu.

Projekt Kvalita I

2005-04-07 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání

Cílem projektu Kvalita I je rozšířit systém pedagogické evaluace na různých úrovních, tím podporovat kvalitu
vzdělávání a podpořit kurikulární reformu.

Dokumenty EU k výzkumu a vývoji

2005-01-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dokumenty EU k výzkumu a vývoji - nařízení, směrnice, rozhodnutí.