Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nejčtenější

EURYDICE: The information network on education in Europe

2011-05-01

Brochure giving basic information about Eurydice - the information network on education in Europe.

Mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS 2013

2014-11-11

Mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS - projekt OECD. V pětiletém cyklu šetření jsou učitelé a ředitelé přímo dotazováni na školní prostředí, kde probíhá vyučování, a podmínky, ve kterých učitelé a ředitelé pracují.

Pedagogicko-psychologické poradny - Zlínský kraj

2011-05-12

Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

2016-08-30

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9 (ped. pracovníci)
(v Kč měsíčně).

Education

2011-04-23

Pedagogicko-psychologické poradny - Praha

2011-05-12
 • PPP pro Prahu 1
  Francouzská 56/260, 110 00 Praha 10
  tel. 224 228 408, e-mail: mailto: pp-poradna@volny.cz
 • PPP pro Prahu 2
  Železná 18, 110 00 Praha 1
  tel. 224 239 393, e-mail: ppp.zelezna@zris.mepnet.cz
 • PPP pro Prahu 3
  Lucemburská 40, 130 00 Praha 3
  tel. 222 717 193
 • PPP pro Prahu 4
  Barunčina 11, 140 00 Praha 4

Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989-2009

2009-11-16

Významné změny v pojetí a uspořádání českého vzdělávacího systému se v posledních dvaceti letech projevily jak ve formě nově přijaté legislativy, tak následně ve struktuře vzdělávacího systému.

Pedagogicko-psychologické poradny - Jihočeský kraj

2011-05-12
 • PPP České Budějovice
  Nerudova 59, 370 04 České Budějovice
  tel. 387 314 506, e-mail: poradna@pppcb.cz
 • PPP Český Krumlov
  Špičák 114, 381 01, Český Krumlov
  tel. 380 711 505, e-mail: ppp.ckrumlov@seznam.cz
 • PPP Jindřichův Hradec
  Janderova 147, 377 01 Jindřichův Hradec II
  tel. 384 350 333, e-mail: poradnajh@tiscali.cz