Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nejčtenější

Adults in Formal Education

2011-05-01

Eurydice report on adult education and training prepared in direct relation to the Action Plan on Adult Learning.

Framework Education Programme for Elementary Education

2011-05-01

The Framework Education Programme for Elementary Education with amendments with education of pupils with special education needs instruction.

Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989-2009

2009-11-16

Významné změny v pojetí a uspořádání českého vzdělávacího systému se v posledních dvaceti letech projevily jak ve formě nově přijaté legislativy, tak následně ve struktuře vzdělávacího systému.

Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro 1. stupeň základního vzdělávání

2015-01-05

Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro 1. stupeň základního vzdělávání

Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění šetření TIMSS a PIRLS 2011. Publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. (Česká školní inspekce 2013)

Zpracovali: Milan Hejný, Jitka Houfková, Darina Jirotková, Veronika Laufková, Dana Mandíková, Karel Starý a kol.

Education in the Czech Republic in Figures

2011-05-01

The present publication Education in the Czech Republic in Figures provides information about the state and basic development trends in the education system of the Czech Republic. The publication describes the education system in the Czech Republic on the basis of chosen statistical indicators.

Framework Education Programme for Elementary Education

2011-05-01

The Framework Education Programme for Elementary Education with amendments with education of pupils with special education needs instruction.