Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Aktuality

Informační bulletin České školní inspekce

2017-04-20 Zdroj: Česká školní inspekce

Ve vydání naleznete: ČŠI zahájila realizaci projektu Komplexní systém hodnocení; Mezinárodní seminář ke zjišťování výsledků vzdělávání; Reporty ČŠI pro školy i kraje; Ověřování výsledků vzdělávání.

Maturitní zpravodaj č. 41 - matematika

2017-04-13 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejňuje další tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje v letošním roce, tentokrát zaměřené na maturitní zkoušku z matematiky.

Jednotná přijímací zkouška 2017

2017-04-09 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ve středu 12. dubna začaly jednotné přijímací zkoušky na střední školy do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Ke zkouškám je přihlášeno 86 378 uchazečů, kteří skládají testy z matematiky a českého jazyka, které připravilo a vyhodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Poslanci schválili kariérní řád učitelů

2017-04-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

„Od kariérního řádu si slibuji, že nám pomůže udržet zejména mladé učitele v českém vzdělávacím systému a ocenit i ty ze služebně starších a zkušenějších pedagogů, všem pak zajistit profesní podporu“, říká ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Ministryně školství ke Dni učitelů

2017-03-28 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážené a milé paní učitelky, páni učitelé, přeji Vám hezký dnešní svátek. Dovolte mi, abych vám všem -  učitelkám a učitelům od mateřských škol až po školy vysoké -  u příležitosti Dne učitelů ... vyjádřila obrovský respekt, popřála pevné zdraví a hodně sil do další práce a slíbila, že budu dále pokračovat v úsilí o to, aby Vaše pracovní podmínky byly co nejlepší, měli jste co nejvíce času na učení dětí a trápilo Vás co nejméně papírů.

Den učitelů 28. březen

2017-03-27 Zdroj: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

V České republice připadá Den učitelů na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského (28.3.1592). U příležitosti Dne učitelů se v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze koná den otevřených dveří se  vstupem zdarma.

Zlatým Ámosem je Lukáš Lis

2017-03-25 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

24. korunku Zlatého Ámose získal Lukáš Lis ze Základní školy Soběslav. 

Zápisy do 1. ročníku základních škol v dubnu

2017-03-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Letos poprvé se zápisy do 1. ročníku základních škol konají od 1. do 30. dubna. Povinná školní docházka pro dítě začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. Ředitel vyhlásí termín a škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků a další údaje.

Maturitní zpravodaj č. 40 – Český jazyk a literatura

2017-03-21 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo první tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje v letošním roce. Vydání s pořadovým číslem 40 je zaměřeno na maturitní zkoušku ve společné části z českého jazyka a literatury, jejíž dílčí zkouška formou písemné práce se koná již 11. dubna 2017.

24. ročník ankety Zlatý Ámos má šest finalistů

2017-03-03 Zdroj: zlatyamos.cz

Semifinále ankety Zlatý Ámos ve středu 1. března rozhodlo o šestici finalistů. V zrcadlových sálech MŠMT o postup usilovalo šestnáct pedagogů, kteří do semifinále postoupili z regionálních kol.