Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Aktuality

Poslanecká sněmovna schválila novelu školského zákona

2016-05-25 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Poslanecká sněmovna schválila novelu školského zákona, která od roku 2017/18 počítá mj. s  povinným rokem předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky, zavádí tři povinné zkoušky společné části maturity nebo jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky na střední školy s maturitou s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Věstník MŠMT 03-04/2016

2016-05-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Z obsahu: Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům; Sdělení o opravě chyby v Organizaci šk. roku 2016/2017 v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích.

Ministryně podporuje zvýšení platů pedagogů o 10 procent

2016-05-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová podporuje požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství na desetiprocentní zvýšení platů pedagogických pracovníků pro rok 2017. K záměru se připojili i zástupci školských asociací.

ČŠI ověří výsledky vzdělávání ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti

2016-05-08 Zdroj: Česká školní inspekce

Ve dnech 9.–20. 5. 2016 provede Česká školní inspekce výběrové zjišťování výsledků žáků 6. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a 1. ročníku SŠ v oborech vzdělání s výučním listem. Ověřována bude dosažená čtenářská, matematická a sociální gramotnost na vzorku 897 základních škol a víceletých gymnázií a 419 středních škol, testováno bude přes 50 000 žáků.

Ministryně školství zahájila 6. ročník státních maturit

2016-05-02 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová zahájila na pražském Gymnáziu Na Zatlance další ročník státních maturit. Přivítala studenty, kteří si vybrali test z matematiky.

1. květen - státní svátek - Svátek práce

2016-04-30 Zdroj: Wikipedie

Svátek práce je mezinárodní dělnický svátek, den boje za práva lidí práce, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť stávky dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila v Haymarketský masakr. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.

Ministryně jednala se zástupci rodičů o tématech ve vzdělávání

2016-04-14 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová se setkala se zástupci rodičovských organizací, včetně organizací sdružující rodiče dětí talentovaných a rodiče dětí se zdravotním postižením.

Stanovisko České školní inspekce – placené kroužky v mateřských školách

2016-04-09 Zdroj: Česká školní inspekce

ČŠI v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje stanovisko k poskytování nebo organizování placených kroužků v mateřských školách.

Maturitní zpravodaj č. 36 – Cizí jazyk

2016-03-29 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Aktuální číslo Maturitního zpravodaje s pořadovým číslem 36 je zaměřeno na maturitní zkoušku z cizích jazyků.

28. březen Den učitelů

2016-03-27 Zdroj: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Den 28. březen je příležitostí připomenout výročí narození Jana Amose Komenského a poděkovat pedagogům za obětavou práci.

Národní pedagogické muzeum  a knihovna J. A. Komenského v úterý 29. března zdarma zpřístupní jak stálou expozici, tak krátkodobé výstavy.