Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Rejstříky, adresáře

2011-04-24

Adresář škol a školských zařízení regionálního školství

Údaje zveřejněné v adresáři škol regionálního školství (od mateřských škol po vyšší odborné školy včetně jazykových škol a základních uměleckých škol) a školských zařízení (např. jídelny, zařízení poradenské činnosti, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy) vycházejí z Rejstříku škol a školských zařízení. Na rozdíl od povinně zveřejňovaných údajů v Rejstříku jsou zde k dispozici některé další údaje včetně informací o školách, které uskutečňují jednoletý kurz cizích jazyků podle vyhlášky MŠMT a MPSV č. 322/2005 Sb., v platném znění, pro aktuální školní rok.
Adresář škol a školských zařízení regionálního školství je průběžně aktualizován cca jedenkrát týdně, vybrané údaje škol je možno aktualizovat i na základě připomínek zřizovatelů jednotlivých školských subjektů. Veškeré informace jsou informativního charakteru.

 

Rejstřík škol a školských zařízení

V rejstříku škol a školských zařízení dle školského zákona je základní jednotkou škola nebo školské zařízení. Jestliže právnická osoba vykonává činnost více škol nebo školských zařízení, jsou kompetence ve věcech rejstříku škol a školských zařízení rozděleny mezi ministerstvo a jednotlivé krajské úřady. Znamená to tedy, že ke školám a školským zařízením jedné právnické osoby mohou vykonávat správní činnosti ve věcech školského rejstříku dva správní orgány – ministerstvo a krajský úřad.
Rejstřík škol a školských zařízení je aktualizován cca jednou týdně.

 

Přehled VŠ dle MŠMT

Databáze VŠ

Databáze nabízí seznam vysokých škol a výběr školy podle zadaných kritérií a oborů.