Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Deterministický chaos a podivná kinetika

Autor: 
Jiří Horák
Vydavatel: 
Academia
Rok vydání: 
2008
ISBN/ISSN: 
978-80-200-1531-0
Typ publikace: 
odborná studie, zpráva, sborník
Forma publikace: 
tištěná
Jazyk: 
čeština

Hamiltonovská mechanika je zobecněním mechaniky Newtonovy. V knize jsou uvedeny nejnovější výsledky studia týkající se tzv. podivné kinetiky, kterou lze považovat za zobecnění problematiky difúze. V aplikacích je  uváděna astronomie, kde se zřejmě poprvé objevila souvislost mezi studovaným typem chaosu a problémem stability naší planetární soustavy a realita spojená s možným střetem Země s asteroidy a ohrožením života na naší planetě. Ve fyzice vysokoteplotního plazmatu pak jde o otázky přímo související s chováním plazmatu v termonukleárním reaktoru ITER i s konstrukcí samého reaktoru; ten bude zřejmě hrát klíčovou roli ve světové energetice. Kniha může zaujmout studenty matematicko-fyzikálního a technického zaměření, ale i všechny ty,  kteří se zajímají o nově se rodící vědní obory s širší perspektivou. 168 stran.