Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Stáže a stipendia

2011-04-28

Pracovní zkušenosti, které na stážích získáte, mohou podstatně ovlivnit Vaši budoucí kariéru. Odborné stáže jsou ideálním způsobem jak získat odborné pracovní zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce a mít výhodu na trhu práce v České republice po příjezdu.

 

 • Stáže a studijní pobyty v Evropském parlamentu
  Evropský parlament nabízí možnosti stáží a studijních pobytů na generálním sekretariátu. Stáže s obecným zaměřením nebo se zaměřením na žurnalistiku (Schumanovo stipendium), neplacené stáže, placené stáže pro zdravotně postižené osoby, placené a neplacené stáže pro překladatele, stáže pro konferenční tlumočníky, stáže v jiných evropských institucích, studijní pobyty v Evropského parlamentu.
 • Open Society Fund - stipendia
  Stipendia, granty.
 • AFS - Mezikulturní programy
  AFS se věnuje především realizaci programu studium v zahraničí, hostitelského programu a programu dobrovolníkem v zahraničí.
 • Stipendia Martiny a Tomáše Krskových
  na postgraduální studium pro studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na univerzitách: Caltech, Cambridge, Chicago, Columbia, Harvard, MIT, Princeton, Oxford, Stanford, UC Berkeley.
 • Rotary International
  možnosti rodinných výměn (Short Term Exchanges) pro následující prázdniny.
 • Postgraduální studium na College of Europe
  Soukromá akademická instituce nabízí desetiměsíční postgraduální studium zaměřené na problematiku EU uchazečům s ukončeným VŠ vzděláním s dobrou znalostí AJ a FJ. Přihlášky nutno zasílat do 15. ledna kalendářního roku.
 • Stáže ve francouzských firmách a institucích - Volontariat International
  Francouzská organizace pomáhá mladým lidem ve věku 18 až 28 let z Evropy zajistit si stáž ve firmách a státních institucích podle svého výběru a odborného zaměření (databáze nabídek v sekci "offres").
 • Letní kurzy pro učitele španělštiny
  Výběrové řízení pro zájemce o účast v letních jazykových kurzech na v Granadě, Salamance a Santiago de Compostela. Termín pro podání přihlášky je 10. května 2011.
 • Das Copernicus-Stipendien-Programm COPERNICUS vergibt pro Semester in Berlin und Hamburg sechs bis zehn Stipendien an ost-, mittel- und südosteuropäische Studierende. Die Stipendien dauern ca. sechs Monate.
 • DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst Vyhledávač - stipendia německých nadací
 • Německo - Stipendia pro politicky aktivní mladé lidi
  Stipendia pro mladé politicky angažované či aktivní lidi ze střední a východní Evropy v délce 4-6 měsíců či 8-10 týdnů. Uzávěrka 25.května 2011.
 • Stipendia udělovaná Nadací Alexandera von Humboldta
  Humboldtova nadace poskytuje každoročně badatelská stipendia pro zahraniční vědce ve věku do 40 let. Dále poskytuje stipendia Romana Herzoga mladým vědcům ze zemí střední a východní Evropy ve věku do 35 let. Výběrové řízení probíhá zpravidla třikrát ročně: v březnu, červenci a listopadu. Má-li být žádost projednána v některém z těchto termínů, je třeba ji podat nejpozději pět měsíců před příslušným termínem.
 • Stipendijní program Německé spolkové nadace
  Stipendia pro kvalifikované absolventy VŠ (do 30 let, do tří let po ukončení studia), zaměřených na studium oblastí ochrany a tvorby životního prostředí.
  Termín odevzdávání žádostí o stipendium: červen předcházejícího roku.
 • RAKOUSKO - stipendia programu AKTION
  Studijní a výzkumné pobyty pro studenty a VŠ učitele.
  Studijní a výzkumné pobyty pro VŠ učitele.
 • Cestovní granty IREX PCR pro cesty do USA v rámci akademické spolupráce
  Výběrové řízení na udělení cestovních grantů dává americkým akademikům možnost získat financování na cestu spolupracovníka z východní Evropy ,včetně ČR, do USA za účelem schválené akademické aktivity.
 • USA - Stipendium pro (post)graduální studium
  určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programu MBA. Uzávěrka přihlášek je 1. září 2011.
 • Humphreyho stipendia pro pracovníky ve veřejném sektoru pro rok 2012-13
  Desetiměsíční stipendijní program na amerických univerzitách pro zájemce ze státní správy a NNO. Uzávěrka 1. července 2011.
 • Program pro doktorské studium vědy a techniky v USA
  Výběrové řízení do programu Fulbrightových stipendií pro doktorské studium přírodních věd a technických oborů v USA. Základní registrace uchazečů má uzávěrku 25. dubna, uzávěrka podání kompletní přihlášky je 1. června 2011.
 • Stipendijní pobyty v Kanadě
  stipendia ke studijním a výzkumným pobytům na kanadských univerzitách.
 • Austrálie - University of Western Australia
  Nabídka stipendia pro studium v magisterských a doktorských studijních programech na University of Western Australia.
 • ČÍNA - jazykový kurs čínštiny
  China Scholarship Council nabízí roční stipendia pro absolventy SŠ nebo VŠ ze zemí EU.Uzávěrka přijímání přihlášek je 30. dubna 2011.
 • ČÍNA - magisterské a doktorandské studium
  China Scholarship Council nabízí stipendia pro magisterské (2 až 3 let) nebo doktorandské studium (3 až 4 let) v Číně. Žádosti je třeba zaslat příslušné čínské VŠ CO NEJDŘÍVE.
 • Indie - vzdělávacích kursy v rámci programu ITEC
  Kursy pro absolventy vysokých škol ve věku od 25 do 45 let působících v praxi, nutná dobrá znalost angličtiny. Kursy probíhají v nejrůznějších indických institucích a firmách.
 • Sdružení studentů stomatologie České republiky
  Ve všech zemích má student zajištěnu stáž na stomatologické klinice v daném městě. Nelze na všech klinikách domluvit i praktickou část stáží, jelikož toto v mnoha zemích nedovoluje legislativa. Stáže jsou dvojího typu - unilaterální (UL) a bilaterální (BL).
PřílohaVelikost
Studijni_pobyty_staze_a_stipendia.doc60 KB