Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Evropa a vzdělávání

2011-04-28

Přehled hlavních internetových informačních zdrojů.

 

 • Portál Evropské unie
  Oficiální stránky Evropské unie přinášejí přehled evropských institucí a organizací, legislativy, informačních zdrojů, dále obsahují informace o členských a partnerských zemích, smlouvy, dokumenty, praktické rady, mezinárodní akce, summity. Rozcestník prozískávání podrobností z různých oblastí.
 • Zastoupení Evropské komise v ČR
  Zastoupení reprezentuje Evropskou komisi v Česku. Najdeme zde popisy jednotlivých institucí a politik EU, aktuality, slovník pojmů, odkazy na jiné zdroje.
 • Portál Evropské komise
  "KSLLL - Knowledge System on Lifelong Learning," umožňuje přístup k aktuálním informacím o vzájemném učení na poli výuky i odborné přípravy v rámci evropského celoživotního vzdělávání.
 • Portál EUROSKOP
  Úřad vlády ČR prostřednictvím tohoto portálu informuje o dění v Evropské unii, předkládá veřejnosti důležité dokumenty, poskytuje přehled odkazů, odpovědi na často kladené dotazy apod.
 • Evropské dokumentační a informační středisko UK v Praze
  Evropské dokumentační a informační středisko (EDIS) je pracovištěm pro poskytování odborných informačních služeb a pro vzdělávací a výzkumnou činnost.
 • EUROPEAN SCHOOLNET
  Program partnerství 31 evropských ministerstev školství k podpoře rozvoje vzdělávání a spolupráce škol, učitelů a žáků napříč Evropou.
 • EURODESK - Evropská informační síť pro mládež
  Informační služba EURODESK působí v 30 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží získat informace o evropských programech pro mladé, o zahraničních aktivitách (studium, práce, cestování, ubytování, dobrovolnictví), dále kontakty na zahraniční organizace, obecné informace o EU.
 • Program EU Mládež - Česká národní agentura
  Program podporuje neformální vzdělávání, koncept celoživotního vzdělávání a rozvojeschopností a také kvalifikace, které vedou kaktivnímu občanství. Je orientovaný na organizaci výměnných pobytů, dobrovolnickou práci vzahraničí, mezinárodní projekty a další aktivity.
 • Program Jean Monnet
  Program Jean Monnet podporuje instituce a činnosti v oblasti evropské integrace.
 • Evropský portál pro mládež
  Hlavním cílem portálu je zlepšit účast mladých lidí na veřejném životě.
 • Ploteus
  Cílem portálu je pomoci studentům, uchazečům o zaměstnání, rodičům, poradenským pracovníkům a učitelům nalézt informace o studiu v Evropě. Informace jsou rozděleny do následujících sekcí: vzdělávací příležitosti, vzdělávací systémy, výměny a granty, kontakty a pobyt vzahraničí.
 • Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
  Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP 2007-2013 (Program celoživotního učení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci.
 • Podprogram COMENIUS
  Podporuje mezinárodní spolupráci škol, umožňuje učitelům účast na odborných kurzech a aktivní zapojení studentů do projektů smožností návštěvy partnerské zahraniční školy.
 • Podprogram ERASMUS
  Erasmus se zaměřuje na spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání. V současné době je do programu aktivně zapojena většina evropských vysokých škol.
 • Podprogram GRUNDTVIG
  Grundtvig se věnuje vzdělávání dospělých a způsobům celoživotního učení.
 • Průřezový program projektu Lifelong Learning Programme
  se skládá ze čtyř hlavních činností:
  spolupráce a inovace politik,
  podpora studia jazyků,
  informační a komunikační technologie,
  šíření a využívání výsledků v oblasti celoživotního učení.
 • EURYDICE
  Evropská síť pro sběr a šíření informací o školských systémech v členských a kandidátských zemích Evropské unie a v zemích ESVO/EHP.
 • NARIC
  Webové stránky Národního informačního centra uznávání vysokoškolských kvalifikací, informace, poradenství.
 • Program eTWINNING
  eTwinning (doslovně „elektronické párování“) je zaměřen na podporu spolupráce žáků i učitelů evropských základních a středních škol, a to prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
 • Program Leonardo da Vinci
  Evropský program, který podporuje kvalitu, inovaci a evropskou dimenzi odborného vzdělávání. Zahrnuje projekty odborných stáží a výměn, pilotní projekty, projekty jazykových dovedností a projekty sítě organizací.
 • EUROPASS
  Europass je prvním evropským souborným dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech. Není novým certifikátem, pouze souhrnně popisuje kvalifikace. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi vcelé Evropské unii.
 • Evropa a jazyky
  Portál přináší informace o jazycích Evropské unie. EU má vsoučasnosti 27 členských států a 23 úředních jazyků.
 • Evropská unie a programy EU
  Informace zwebových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 • Národní portál EURES - Evropské služby zaměstnanosti
  Portál nabízí informace a poradenství zájemcům o práci vzemích EU, EHP a ve Švýcarsku. Obsahuje databáze volných pracovních míst a informace o situaci na evropském trhu práce, zaměstnavatelům pomáhá najít vhodné pracovníky ze zahraničí.
    
 • Informační a poradenské sítě Evropské unie v ČR
  Stručný přehled informačních a poradenských sítí, které jsou podporovány Evropskou komisí. Jednotlivé portály jsou rozděleny do tří tematických kategorií: Vzdělání a kultura, Zaměstnanost a mobilita, Právní pomoc a ochrana.