Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

pracovní výkaz 1

Vložil/a Anonym, Po, 2013-08-26 23:03

Nerozumím vaší odpovědi. Na dotaz "prázdniny" odpovídáte následovně"

"Letní a vánoční prázdniny jsou dobou, ve které v souladu s předpisy neprobíhá v základních a středních školách vzdělávání, a tedy na tyto prázdniny nelze organizaci vzdělávání a výkon přímé výuky plánovat. V době těchto prázdnin žádná výuka neodpadá, ale v souladu s předpisy neprobíhá. Není co nahrazovat"

A na dotaz pracovní výkaz něco ve smyslu, že ředitel si může dělat , co chce, takže když ví, že o prázdninách není PPČ, tak si ji naplánuje na jiné dny... ????

Odpověď:

Musíte rozlišovat mezi letními a vánočními prázdninami a týdny, kdy ve škole v souladu s předpisy probíhá vzdělávání. V takovém týdnu, kdy probíhá vzdělávání, pokud ředitel ví, že na konkrétní den připadne svátek, den tzv. "vedlejších prázdnin", ale třeba i návštěva divadla apod., může ředitel v souladu s předpisy provést předem změnu v rozvržení přímé pedagogické činnosti a kumulovat ji do zbylých dnů.

 

 

vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí,

§ 3

Pracovní doba pedagogických pracovníků

(4) Je-li s pedagogickým pracovníkem dohodnuta jiná doba k jeho seznámení s rozvržením pracovní doby do směn, oznámí mu ředitel školy nebo školského zařízení toto rozvržení pracovní doby nejpozději 3 dny předem; v případě změny v rozvržení přímé pedagogické činnosti mu to oznámí zpravidla 3 dny předem.