Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Výklad novely zákona 563/2004 Sb. platné od 1.9.2012

Vložil/a Anonym, Út, 2012-08-14 20:00

Dobrý
den, od 1.9.2012 budou změny v zákoně o pedagogických pracovnících
563/2004 Sb. V této novele (zákon 198/2012 Sb.) se v § 18 jasně říká, že
speciální pedagog musí mít vystudovaný magisterský obor – speciální pedagogika. Když jsem si ale
přečetla Shrnutí změn v zákoně o pedagogických pracovnících vyvolaných novelou
zákona od 1. září 2012 http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d39206v49225-shrnuti-zmen-v-zakone-o-pedagogickych-pracovnicich/,
nerozumím v bodě 1.14 v posledním odstavci části, kterou jsem
podtrhla: ....
Ve
srovnání s právním stavem platným do 31. srpna 2012, který připouštěl jen
zaměření na speciální pedagogiku, lze nyní získat odbornou kvalifikaci
speciálního pedagoga také kombinací magisterského učitelského studia
nebo studia v oboru
pedagogika a tzv. doplňujícího studia k rozšíření odborné kvalifikace podobně
jako u učitelů 1. a
2. stupně ZŠ a učitelů SŠ.
 Nerozumím,
zda se oborem pedagogika může myslet střední škola a zda doplňujícím studiem k rozšíření
odborné kvalifikace může být myšleno DPS.

Jde mi o případ,
kdy učitel ZŠ speciální, který má právě středoškolské vzdělání a poté DPS –
speciální pedagogika (dvouleté) může vykonávat funkci speciálního pedagoga. Děkuji za odpověď

Odpověď:

Nutno vyjít z toho, že pro všechny odstavce, tedy a), b), ale také i c) platí uvozující ustanovení, že: "Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd".

 

Zákon č. 198/2012 Sb ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vstoupí v účinnost k 1. 9. 2012 a pro speciálního pedagoga stanoví následující požadavek vzdělání, kterým se získá odborná kvalifikace:

§ 18 včetně nadpisu zní:

"§ 18

Speciální pedagog

Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd

a) zaměřené na speciální pedagogiku,

b) zaměřené na pedagogiku předškolního věku nebo na přípravu učitelů základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy nebo na přípravu vychovatelů a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou, nebo

c) studijního oboru pedagogika a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou.".