Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Placený kroužek v Mš dopoledne

Vložil/a Anonym, Pá, 2013-12-06 20:33

Dobrý den,v naší Mš by se mělo v dopoledních hodinách vždy 1x 45 minut  1x týdně konat něco na způsob kroužku (sportovní aktivita)-  organizovaná jiným subjektem a za úplatu. Samozřejmě jen pro přihlášené děti. Je to možné provádět dopoledne?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Nemohlo by jít o akci mateřské školy, protože ta zajišťuje vzdělávání vlastními zaměstnanci za podmínek stanovených školským zákonem. Pokud ale rodiče několika dětí se domluví, že si dítě vyzvednou nebo pověří vyzvednutím dítěte jinou osobu a svěří své děti instituci či osobě, která bude vést nějakou zájmovou činnost mimo odpovědnost mateřské školy za podmínek dohodnutých s takovou institucí či osobou přímo rodiči, pak se mohou rodiče těchto dětí se ředitelem školy dohodnout, nenaruší-li to provoz školy, že jejich dětem umožní účast na takovém kroužku. Obecně by ale v době provozu mateřské školy dopoledne mělo  v každém případě probíhat vzdělávání podle školského zákona. Vhodnější pro uspokojení soukromých zájmů rodičů by bylo, kdyby si rodiče takový kroužek pro své děti zařídili až po ukončení přímé pedagogické činnosti školy.