Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

zkrácení polední přestávky na oběd žáků x rozvrh hodin

Vložil/a Anonym, Pá, 2014-06-27 05:20

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na polední pauzu mezi odpolední a dopoledním vyučováním. V rozvrhu jsou uvedeny časy vyučování. Např. 6 vyuč. hodinu probíhá výuka v jedné třídě a současně druhá třída má polední pauzu na oběd. V rozvrhu časy nemohu ofic. opravit!!, ale žákům, kteří odchází na oběd před odpoledním vyučováním sdělujeme, že se mají vrátit po 30 min a pak začne odpolední vyučování - posunuté oproti časům uvedeným v rozvhu hodin. Rodičům tuto skutečnost sdělujeme písemně (lístečky podepsané vybíráme zpět), aby věděli, že jejich dítě opustí školu např. v 15,50 h, ale oficiálně v rozvrhu je čas uveden v 16,20 h. Kdyby došlo mezi 15,50 h - 16,20 h k úrazu žáka atd.... škola v tomto čase již neměla žádný dohled nad dítětem, i když na webu je rozvrh třídy vyvěšen jinak. Je škola podepsaným lístečkem od rodičů dostatečně kryta? Vím, že tento způsob výuky praktikuje spousta škol, ale nikde jsem nenašel k této problematice právní radu. Děkuji Vám předem za Vaše doporučení.

Odpověď:

Co vám brání v tom, abyste na webu zveřejnili k rozvrhu také  informaci o tom, jaké jsou přestávky ve skutečnosti?

vyhláška č. 48/2005 Sb., o  základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,

(5) Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou nejméně desetiminutové. Během dopoledního vyučování, zpravidla po druhé vyučovací hodině, se zařazuje alespoň jedna přestávka v délce nejméně 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 50 minut. V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na  nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlédne k základním fyziologickým potřebám žáků.