Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

5000 znaků a symbolů světa

Autor: 
Sven Frotscher
Vydavatel: 
Grada
Rok vydání: 
2008
ISBN/ISSN: 
978-80-247-2230-6
Typ publikace: 
populárně-naučná
Forma publikace: 
tištěná
Jazyk: 
čeština

Ojedinělá a velmi zajímavá, celobarevná publikace, v které autor shromáždil, popsal a vysvětlil více než 5000 symbolů, znaků a značek, pomocí nichž se lidstvo mezi sebou dorozumívá v nejrůznějších oblastech své činnosti, v některých odvětvích už celá staletí, a které se staly jeho nedílnou součástí. Kniha je tematicky rozdělena do 7 okruhů: Všední dny a doprava, Gestikulace a posunky, Státy a politika, Zboží a hospodářství, Náboženství a esoterika, Písemnosti a jazyky, Věda a umění. Každá oblast je dále podrobněji členěna do podkapitol, které příslušejí k danému tématickému okruhu. Ke knize se bude jistě často vracet každý, kdo chce porozumnět symbolice člověkem vytvořené. 268 stran.