Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Mezinárodní šetření PISA 2012 – schopnost patnáctiletých žáků řešit problémy

2014-11-11

Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assesment) je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit OECD.


 Mezinárodní šetření PISA 2012 – schopnost
patnáctiletých žáků řešit problémy

Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assesment) je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Šetření je zaměřeno na zjišťování úrovně gramotností patnáctiletých žáků, kteří se ve většině zúčastněných zemí nacházejí v posledních ročnících povinné školní docházky. Je koncipován tak, aby poskytoval tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích všechny důležité informace o fungování jejich školských systémů.
Testování probíhá ve tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen důraz na jednu z uvedených oblastí tak, aby bylo možno o ní získat detailnější informace.

V ČR je realizátorem Česká školní inspekce. Řešení tzv. problémových úloh bylo v šetření PISA 2012 zjišťováno v rámci projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Všechny výstupy z šetření jsou ke stažení zde.