Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Katalogové listy elektronicky i papírově

Vložil/a Anonym, St, 2015-10-21 18:00

Dobrý den, v naší škole byl letos zaveden systém Bakalář. Všechny katalogové listy žáků 2. stupně byly do systému přepsány. Nadále máme ale povinnost vést katalog. listy i v papírové podobě u všech žáků, u kterých tyto papírové listy byly založeny v letech, kdy systém Bakalář ve škole nebyl dostupný. Dle sdělení ředitele musíme takto dvojmo vést listy  až do ukončení školní docházky. Týká se to všech ročníků kromě 6. ročníků. Připadá nám to zbytečné. Existuje nějaký dokument, který toto přikazuje? Děkuji za informaci.

Odpověď:

Je možné, že má ředitel k požadavku na vedení zdvojené dokumentace nějaký důvod. Obecně ale je v kompetenci zaměstnavatele přidělovat zaměstnancům práci v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Můžete se u zaměstnavatele informovat o důvodu vyžadovaného pracovního postupu a činnosti. Můžete mu také navrhnout zlepšení či zefektivnění práce. Ale i v případě, že by zaměstnavatel požadoval některé postupy a činnosti, které Vám nepřipadají nebo skutečně nejsou příliš efektivní, nezbývá Vám, než je konat do doby, než zaměstnavatel rozhodne o jiném postupu. Ve vlastním zájmu by zaměstnavatel měl usilovat o efektivní výkon práce a zajištění úkolů.