Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Učitelka Čj

Vložil/a Anonym, Út, 2015-11-24 16:56

Bylo tady již řečeno, jakou kvalifikaci musí mít učitel cizího jazyka. Ale já se ptám: jaké podmínky musí splnit učitel českého jazyka?
V daném případě učitelka formálně splnila podmínky (zahájila studium…) a
vyučuje na ZŠ (1. stupeň), ale zjevně má s pravopisem potíže. ŘŠ to zase zjevně
nevadí. Stačí, postupuje-li pí učitelka podle ŠVP a učebnic? Je tato situace
tedy v pořádku? Jestliže ne, jak to nejlépe řešit? Máte s tím někdo
zkušenosti?

Odpověď:

Pokud znáte pravopis lépe než paní učitelka a pokud máte pocit, že řediteli školy nevadí, že paní učitelka má s pravopisem potíže, můžete si vyžádat jednání s ředitelem školy. Počítejte ale s tím, že můžete žádat informace, vysvětlení, případně nápravu nedostatků, ale zajištění výuky a její kvality, metodická práce s učiteli je v kompetenci ředitele školy. Takže řešení, pokud skutečně jde o problém, který zmiňujete, je v rukou ředitele školy a jeho metodických orgánů.

Odpověď:

V případě této pí učitelky není těžké znát pravopis lépe a vedení školy určitě provádí hospitační činnost a o problému ví. Moje děti do zmíněné třídy nechodí. Jen jsem chtěla vědět, jestli je to vůbec problém. Nikdy dřív mi ani nenapadlo, že může vůbec taková situace nastat...

V zájmu spravedlnosti: pí učitelka je ve své třídě docela oblíbená, s dětmi to umí.