Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Náhrada za DVPP

Vložil/a Anonym, Čt, 2016-03-24 10:24

V případě, že jsem vyslána na DVPP, absolvuji 6 hod.- osvědčením potvrzeno, cesta nepočítaje, kolik hod. přímé práce musím dle řed. MŠ odpracovat, pokud se DVPP počítá jako NEPŘÍMÁ práce? Jinak pracuji denně 6 1/4 přímé práce u dětí. Musím nahrazovat?

Odpověď:

Pokud ředitel školy ví předem, že v daném týdnu pedagog neodpracuje z důvodu výkonu prací s přímou pedagogickou činností souvisejících (např. z důvodu účasti na školení apod.) některé hodiny své přímé pedagogické činnosti, může předem provést změny v rozvržení jeho přímé pedagogické činnosti a hodiny, které mu v konkrétním dni odpadnou, přesunout na jiné dny v tomto týdnu. Platí to ale jen pro daný týden.
Podle právního výkladu MŠMT se  výkon přímé pedagogické činnosti posuzuje po týdnech a v žádném případě nelze přesunovat nesplněné hodiny přímé pedagogické činnosti z daného týdne do týdnů jiných.