Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Prostředky na platy 2

Vložil/a Anonym, Ne, 2016-04-03 09:42

Pokud dobře chápu, řed. dle počtu dětí- odvíjí sekaždoročně úvazky uč.-dostane na ped. pracovníky finance. Nám však tvrdí, že musí zaplatit nejen nás, ale i ostatní zaměstnance. Tak nevím, jestli mluví pravdu. Sdělila nám přidělený rozpočet a počet celkových úvazků všech zaměstnanců.  X peněz na 6 1/2 úvazků. Jak se mám orientovat? A na DPČ opravdu žádá zvlášť, nebo je to v celkovém rozpočtu nějaká propočítaná rezerva?  

Odpověď:

Zkuste požádat o pomoc školského ombudsmana. Situaci z nekonkrétního dotazu bez znalosti rozpočtu a podmínek školy nelze na dálku posuzovat. Lze jen znovu zopakovat, že na platy pedagogů i ostatních zaměstnanců školy dostává ředitel rozpočtové prostředky a počítá se s tím, že pedagogy bude  vyjma mimořádných situací a velmi malých a časově velmi omezených prací řádně v souladu s dobrými mravy a zákoníkem práce zaměstnávat na řádnou pracovní smlouvu v zaměstnaneckém poměru, nikoli na DPČ a DPP.