Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Přespočetné hodiny

Vložil/a Anonym, Pá, 2016-06-10 21:01

Dobrý den,

mám zkrácený úvazek (27,9 hodin přímé pedagogické činnosti), přesto každý měsíc mám týden 6,5 hodiny přímé pedagogické činnosti místo 5,5 hodin( tedy 5 hodin navíc). Takto pracuji již 9 let. Mám nárok na přespočetné hodiny a jejich proplacení? Vedoucí (bývalá ředitelka) mi tvrdí, že nemám na nic nárok, že je to v rámci hodinového úvazku (7,2 hodin). Má pravdu? 

Odpověď:

U pedagogických pracovníků s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době; těmto pedagogickým pracovníkům není možné konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah nařídit. Pokud jde o proplácení vykonaných hodin přímé pedagogické činnosti a práce nad sjednaný kratší úvazek, pak až do rozsahu odpovídajícího plnému pracovnímu úvazku je zaměstnavatel povinen tyto hodiny a tuto práci proplácet platem. Až každá hodina nad tento nařízením vlády stanovený rozsah odpovídající plnému úvazku se pak posuzuje jako přespočetná s nárokem na příplatek podle zákoníku práce.
----------
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

§ 23 Rozsah přímé pedagogické činnosti

(1) Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti stanoví ředitel školy pedagogickému pracovníkovi na období školního vyučování nebo na pololetí školního vyučování. Ředitel školy s celoročním provozem a ředitel zařízení sociálních služeb stanoví rozsah hodin přímé pedagogické činnosti na období kalendářního roku.

(2) Ředitel školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí a svazkem obcí stanoví týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti podle prováděcího právního předpisu. Při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu sníží rozsah přímé pedagogické činnosti.

(3) Ředitel školy nebo ředitel zařízení sociálních služeb může nařídit pedagogickému pracovníkovi konání přímé pedagogické činnosti nad jemu stanovený rozsah nejvýše v rozsahu 4 hodin týdně, další hodiny s ním může dohodnout.

(4) Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo zařízením sociálních služeb se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti vyplývající z týdenního rozvrhu přímé pedagogické činnosti, protože v době, která se posuzuje jako výkon práce, přímou pedagogickou činnost nevykonával, nebo místo výkonu přímé pedagogické činnosti vykonával práce související s přímou pedagogickou činností. U pedagogických pracovníků s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době; těmto pedagogickým pracovníkům není možné konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah nařídit.

(5) Vláda stanoví nařízením rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků škol zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí a svazkem obcí.