Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

poučení o bezpečnosti II

Vložil/a Anonym, So, 2017-01-28 20:37

Ještě k dotazu z 27.1.

Má tedy ředitel školy právo vyžadovat po učitelích nesmyslné úkony? Jaký postih (od ředitele?) hrozí učiteli, který odmítne splnit nesmyslný ředitelův příkaz zapisovat před prázdninami do třídní knihy frázi o tom, že žáci byli poučeni o bezpečnosti? (Rozumějte mi - nemám problém s tím, upozornit žáky na nebezpečí, která jim hrozí. Přijde mi jenom trapné, dělat ze sebe byrokratického ,,blbečka". Učitel nelže).

Jaký postih (od inspekce?) hrozí řediteli za to, že v třídních knihách nebudou zapsány (většinou lživé) věty ,,Žáci byli poučeni o bezpečnosti ....."?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zaměstnanec je povinen pro zaměstnavatele konat práci podle sjednané pracovní smlouvy. Pokud zaměstnavatel vyžaduje v rámci plnění pracovních úkolů některé formální úkony nebo činnosti, o jejichž vhodnosti, efektivnosti a účelnosti zaměstnanec pochybuje, může na to zaměstnavatele upozornit, případně navrhnout vhodnější řešení. Zaměstnanec ale nemůže samostatně rozhodovat o tom, zda příkaz zaměstnavatele, který mu připadá neefektivní a neúčelný, podle své libovůle vykoná nebo ne. Je na zaměstnavateli, na vedoucích zaměstnancích zaměstnavatele, na jejich odborných a manažerských kvalitách a schopnostech, nakolik efektivně zajišťují provoz a plnění hlavní činnosti a s ní souvisejících úkolů.