Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

IVP pro žáka 1.třídy individuálně integrovaného v zš (§16 odst. 9 ŠZ)

Vložil/a Anonym, St, 2017-03-08 18:09

Dobrý den, syn (žák se SVP - PAS, STMR) od září navštěvuje 1. třídu zš, kde je integrován. Dosud nemáme IVP, ani mi nebyl předložen k nahlédnutí, nebyľ byť slovem řešen. Několikrát jsem školu (učitelku) urgovala, bylo mi řečeno, že mi ho dají, až ho potvrdí SPC. V podstatě vůbec nevím, co se syn ve škole učí, jaké jsou cíle vzdělávání pro 1. ročník, co bychom měli procvičovat doma (kromě domácích úkolů). Probírané učivo mi přijde hodně nesystematické (skáčou od jednoho ke druhému). Ze školy nosí domů syn vždy jen slabikář a sešit, kde má aktuální domácí úkol. Domácí úkoly dostává jen z psaní - písanka, a matematiky - pracovní sešit. O dalších předmětech nemám potuchy, přestože jsem několikrát psala do školy, aby mi sdělili obsah, osnovu učiva jednotlivých předmětů. Na rodičovských schůzkách mi paní učitelka řekla, že se učí běžné učivo jako děti v 1. třídě, jen v menším (základním rozsahu), jaký ten rozsah je, jsem se ale nedověděla. Nechci situaci hrotit, ovšem vzhledem k závažnosti postižení syna jsme již v rámci návštěvy MŠ najeli na "učení", které se osvědčilo a učíme se takto i doma a syn dělá velké pokroky (učební metody jsou pod vedením klinického logopeda, takže oficiální postupy typu globální čtení, strukturované úkoly...). Ve škole za necelý rok syn hodně polevil, zlenivěl a máme problém ho donutit doma, aby pracoval. Ve škole se synovi líbí, učitelka i asistentka jsou moc fajn, hodně kluka chválí - těží totiž z toho, co jsme ho naučili před nástupem do ZŠ a co "dřeme" mimo školu, ovšem to učení (kvůli kterému ve škole primárně je) je bída ... Poraďte mi prosím, jak se mám zachovat. Nechci dělat konflikty (bojím se, že se to otočí vůči děcku), ale vůbec se mi ten přístup školy nelíbí a vím, že kluk má limity výše, než mu je nastavili ve škole - pokud vůbec nějaké nastavili. Děkuji za rady. H.

Odpověď:

Jistě jste od školského poradenského zařízení obdržela posudek, který obsahuje doporučení k uplatnění podpůrných opatření. V něm  je uvedeno, jaké úpravy a postupy  má škola při vzdělávání Vašeho syna uplatňovat. Pokud posudek obsahuje doporučení k uplatnění individuálního vzdlěávacího plánu, byla jste povinna školu nejlépe písemně požádat o individuální vzdělávací plán pro syna. Škola pak byla povinna na základě Vaší žádosti do měsíce takový IVP vypracovat, s Vámi projednat, dát Vám podepsat a dohodnout se s Vámi na spolupráci. Škola je povinna poskytovat Vám informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a Vy máte právo požádat o informace a také požádat ředitele školy o jednání a vysvětlení, poskytnutí informací, které postrádáte. Pokud by byl v září školským poradenským zařízením doporučen IVP, pak jeho neexistence v březnu již znamenala dlouhodobé hrubé porušování povinností ze strany školy.  Takže jednejte se školou a ujasněte si vzájemně, zda a kdo co zanedbal a jak to bude bezodkladně napraveno.