Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nepřipuštěn k maturitě = o pokus méně?

Vložil/a Anonym, Pá, 2017-03-24 14:23

Dobrý den, můj syn nebyl připuštěn k maturitě minulý rok. V září měl svůj první pokus a taky to nedal, tak ho čeká následující pokus v květnu. Chci se zeptat, jestli to i v květnu neudělá, má další pokus v září nebo se nepřipuštění k maturitě počítá jako promrhaný pokus a bude tak muset opakovat ročník?

Odpověď:

Na složení maturitní zkoušky má každý žák celkem 3 pokusy a zkoušku musí vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku střední školy. Pro žáky, kteří nebyli připuštěni k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období a v létě budou skládat opravné zkoušky nebo konat dodatečnou klasifikaci, se v případě podzimního termínu jedná o první, řádný termín zkoušky.

----------------

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,

§ 81

Další podmínky konání maturitní zkoušky

(2) V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal. Obdobně se uznávají úspěšně vykonané části zkoušky při konání maturitní zkoušky žákem, který nemohl tuto maturitní zkoušku dokončit v řádném termínu, neboť neukončil úspěšně poslední ročník vzdělávání.

(3) Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

 
(5) Žák může maturitní zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školy podle odstavce 10 věty druhé.