Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP ZV

2017-05-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin.  O zařazení do ročníků rozhoduje ředitel školy. Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména nedostupnost bazénu z důvodu rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost) je možné základní plaveckou výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není možnost ji zajistit v rámci povinné školní docházky. (č. j. MSMT-7019/2017)