Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Absence - důvod ke komisionální zkoušce?

Vložil/a Anonym, St, 2017-06-14 09:49

Dobrý den, může být v klasifikačním řádu (ve školním řádu) základní školy uvedena věta:  ,,Žák, jehož nepřítomnost ve vyučovacím předmětu činí více než 30% odučených hodin v daném klasifikačním období, je v tomto předmětu hodnocen na základě výsledku komisionálního přezkoušení."

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Je to možné, ale může to být v mnoha případech nadbytečné, zatěžující pedagogy víc, než je nezbytné.