Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Náhradní volno

Vložil/a Anonym, Čt, 2017-06-15 16:46

Proč se v MŠ smí vybrat den náhradního volna za napracovaných 8 hodin přímé pedagogické práce, když se v běžném provozu slouží 6 hodin přímé pedagogické práce a 2 hodiny nepřímé?

Odpověď:

Za v konkrétním týdnu skutečně vykonané hodiny přímé pedagogické činnosti nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti je ředitel školy vždy povinen pedagogovi přiznat příplatek podle zákoníku práce. Tento příplatek nelze nahradit ničím jiným. Za tyto takzvané přespočetné hodiny tedy nelze čerpat náhradní volno.

Náhradní volno lze čerpat jen namísto platu za práci přesčas, tedy za práci vykonanou  podle nařízení zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad rámec zákoníkem práce stanovené čtyřicetihodinové týdenní pracovní doby  a mimo rámec směn, do kterých je zaměstnavatel povinen pracovní dobu předem rozvrhnout.

----

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

§ 132

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

Pedagogickému pracovníkovi přísluší za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního zákona, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu, příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.