Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Přespočetné hodiny

Vložil/a Anonym, Čt, 2017-06-15 16:59

Od jakého časového limitu lze evidovat přespočetné hodiny? V MŠ máme přímou pedagogickou pracovní dobu 5 3/4, 7 1/4, 6 1/2 h. Pokud si vyměňujeme směnu, zastupujeme, vznikají nám 1/4 hodiny. Jak tyto hodiny evidovat? Vedení nám sdělilo, že je máme darovat. Za týden to ale vyjde i na 1 1/4h. Přespočetné hodiny se nám nikdy neproplácí, vždy je jen vybíráme náhradním volnem.

Děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Požadavek ředitele, aby pedagog "daroval" skutečně vykonané hodiny přímé pedagogické činnosti nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, je nezákonný. Ředitel školy by se dopouštěl podvodného jednání, velmi hrubého porušování zákoníku práce a dalších platných předpisů, pokud by řádně neevidoval skutečně vykonané hodiny přímé pedagogické činnosti nad stanovený týdenní rozsah a pokud by je neproplácel příplatkem stanoveným zákoníkem práce.

Za tyto hodiny vždy náleží příplatek a je nepřípustné, nezákonné, pokud by se ředitel pokoušel tento příplatek nevyplácet a nahrazovat udělováním náhradního volna.

--------

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

§ 132

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

Pedagogickému pracovníkovi přísluší za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního zákona, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu, příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.