Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Přípravná třída

Vložil/a Anonym, Čt, 2017-06-15 18:43

Dobrý den, 

do jaké platové třídy je zařazen učitel přípravné třídy při základní škole? Jeho platový výměr se řídí tarifem, který spadá do nárokové složky platu. Je součástí platového výměru nárokových složek platu učitele přípravné třídy i příplatek za třídnictví a speciální příplatek za výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami? 

Děkuji 

Odpověď:

Učitel/ka v přípravné třídě musí splňovat kvalifikační předpoklady učitele přípravné třídy základní školy dle § 8a) zákona o pedagogických pracovnících. Protože obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, pak učitel splňující odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy bude zařazen do odpovídající platové třídy. Pokud  bude  učitel splňovat předpoklad odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost učitele 1. stupně základní školy, je vhodné pro bezproblémové zařazení do příslušné platové třídy učitele 1. stupně ZŠ, aby také učil nějakou hodinu na prvním stupni. Prostředky na plat pedagoga jsou přiděleny prostřednictvím příslušného normativu na děti  přípravné třídy.

----------
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

§ 8a

Učitel přípravné třídy základní školy

Učitel  přípravné třídy základní školy získává odbornou kvalifikaci vzděláním podle § 6 nebo § 7.

------------

vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,

§ 7

(4) Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu.