Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Pohotovost

Vložil/a Anonym, Čt, 2017-06-15 19:11

Dobrý den,

jsem učitelkou v přípravné třídě a výuka žáků končí o půl dvanácté. Každý den musím práci související provádět na pracovišti a odcházím o půl třetí. Když jsem se zeptala vedení, proč tomu tak je, bylo mi vysvětleno, že musím být přítomna na pracovišti z důvodu pohotovosti - zástupu za nepřítomné pedagogy.  V naší škole je pouze jedna zřízená přípravná třída a já mám v pracovní smlouvě druh práce - učitelka přípravné třídy. Není zde žádný učitel přípravné třídy, kterého bych v jeho nepřítomnosti nahrazovala. Mohu suplovat na 1. stupni nebo v družině, když mě k tomuto druhu práce naváže žádný pracovně právní vztah? Je důvod, proč musím setrvat na pracovišti po odpracované přímé práci oprávněný?

Děkuji

Odpověď:

V souladu se zákoníkem práce a také již dříve publikovaným stanoviskem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci odpovídající druhu práce, který je sjednán v pracovní smlouvě.  Například pedagogovi, který má sjednánu pracovní smlouvu jen na druh práce učitele, tedy ředitel není oprávněn přidělovat práci vychovatele školní družiny, a to nejen přímou pedagogickou činnost, ale ani dohled ve školní družině. K výkonu jiného druhu práce musí ředitel s pedagogem sjednat další pracovní smlouvu či dohodu a vymezit mu  k ní pracovní dobu a rozdělit ji v případě pracovního poměru do směn.

Pokud jde o určování připravenosti k zastupování nepřítomného pedagoga, pak by ředitel určování této připravenosti měl provádět jen v nezbytné míře. Neměl by nadbytečným určováním této povinnosti nahrazovat, kompenzovat své manažerské slabiny při organizaci provozu a vzdělávání a měl by tuto povinnost rozkládat na učitele s ohledem na jejich pracovní vytížení přiměřeně.

Máte-li sjednánu pracovní smlouvu jen na druh práce učitele přípravné třídy, měl by Vám ředitel přidělovat práce odpovídající druhu práce učitele přípravné třídy. I když v současné praxi se to takto striktně neuplatňuje.  Učitel přípravné třídy s kvalifikací učitele 1. stupně základní školy splňuje předpoklad odborné kvalifikace učitele 1. stupně ZŠ a učitel přípravné třídy s kvalifikací učitele mateřské školy splňuje předpoklad odborné kvalifikace pro výkon práce učitele mateřské školy.