Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Neproplácené přespočetné hodiny

Vložil/a Anonym, Pá, 2017-06-16 15:37

Jak postupovat, jestliže vedení tvrdí, že nemá prostředky na proplácení přespočetných hodin?

Odpověď:

Proplácení skutečně vykonaných takzvaných přespočetných hodin příplatkem stanoveným zákoníkem práce je zákonem stanovenou povinností ředitele školy. Této povinnosti se ředitel nemůže zprostit výmluvou na nedostatek prostředků, Předpis také řediteli školy ukládá tyto hodiny evidovat. Falšování evidence a nevyplácení příplatku lze hodnotit jako velmi hrubé porušování zákona. Tvrzení, že prostředky na proplácení hodin přímé pedagogické činnosti skutečně vykonaných nad stanovený týdenní rozsah škola nemá, by bylo pravdivé snad až v případě katastrofální hospodářské situace školy, kdy by žádný ze zaměstnanců školy, ale ani ředitel školy nedostával žádné odměny a žádné osobní ohodnocení. Výmluvy neschopného nebo úmyslně zákon porušujícího ředitele, že zákon porušuje z důvodu nedostatku prostředků, nemohou obstát. Ředitel školy, který z nějakého důvodu nemůže vystačit s přidělenými rozpočtovými prostředky na platy, je povinen požádat o navýšení prostředků. Odborová organizace má právo na informace o rozpočtu a prostředcích na platy a má právo na informace a projednání. Pokud na pracovišti působí, pak by měla hájit oprávněné zájmy zaměstnanců a po řediteli důrazně požadovat dodržování platných předpisů. Je také možné podat stížnost na porušování zákoníku práce oblastnímu inspektorátu práce.