Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

2leté dítě v MŠ

Vložil/a Anonym, Pá, 2017-06-16 18:32

Dobrý den, dočetla jsem se, že do MŠ lze přijmout 2leté dítě, pouze, pokud dosáhne ve 2.pololetí šk.roku 3let. Tzn. že může být přijato dosáhne-li 2let do 31.8. Podobně jako je tomu u předškoláků, kteří mohou do školy, pokud dovrší 6let do 1.9. Nebo je znění zákona odlišné? Děkuji za odpověd.

Odpověď:

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,

§ 34

Organizace předškolního vzdělávání

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.