Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Související práce v MŠ

Vložil/a Anonym, Pá, 2017-06-16 19:20

Dobrý den, pokud mám přímou práci u dětí 6,5h - od 6h do 13h (včetně 1/2 h. přestávky na jídlo a oddech), a tento den se koná celodenní výlet školky od 9 do 14h, je tato 1h přesčasová? (potažmo 1,5h, nebot jsme s dětmi nepřetržitě a nemohu tudíž čerpat 1/2h přestávku). Dle vyjádření ředitelky školy se jedná o související činnost. Dodávám, že kolegyně má směnu od 9h do 15h.  a po celou dobu výletu jsme u dětí obě. Děkuji za odpověd.

Odpověď:

Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy řeší to, na co se ptáte, následujícím způsobem:

http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-8154/2013-201 Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Č.j.: ČMOS PŠ-/2013-349 Právní výklad k § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) , a § 132 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů.

Z dokumentu vybíráme:

"Podle ustáleného výkladu MŠMT je veškerá práce učitelů mateřských škol s dětmi přímou pedagogickou činností. O dohledu nad dětmi lze v mateřských školách uvažovat pouze za předpokladu přítomnosti jiného učitele mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost, pokud počet dětí nepřevyšuje počet dětí připadající na jednu třídu."