Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

asistent pedagoga

Vložil/a Anonym, Pá, 2017-06-16 22:00

Žák prvního stupně základní školy má od 1. 9. 2017 přiděleno podpůrné opatření v podobě asistenta pedagoga ve výši 20 hodin týdně. Kdo určí, kolik přímé a kolik nepřímé pedagogické práce asistent vykoná u žáka? Je někde určen nějaký poměr nebo to je v kompetenci ředitele školy? Existují nějaké limity? Může se u jednoho žáka během týdne střídat více pedagogických asistentů? Ve škole jich pracuje více a mohou se střídat. Může to rozhodnout ředitel školy? Děkuji.

Odpověď:

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, stanoví pro asistenta pedagoga týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti v rozmezí 20 až 40 hodin.

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti je povinen zaměstnanci určit ředitel školy veřejného zřizovatele v mezích limitu stanoveného nařízením vlády. Měl by přitom v případě funkce asistenta pedagoga vycházet ze skutečné potřeby tohoto podpůrného opatření, tedy z doporučení školského poradenského zařízení. Při žádosti o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga, kterou ředitel podává, se od doporučení školského poradenského zařízení odvozuje velikost úvazku a náplň práce. Pokud jde o konkrétní přidělování prací, je to v kompetenci ředitele školy.