Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Plat učitele ZŠ a zároveň MŠ

Vložil/a Anonym, Ne, 2017-06-18 10:53

Dobrý den, zajímalo by mě jaký plat náleží učiteli, který kombinuje přímou ped, činnost v MŠ a ZŠ? Je to jedna organizace (společná MŠ a ZŠ). Dvě dopoledne od 9-11:30 je ped. činnost v MŠ ostatní hodiny vykonává ped. činnost jako třídní učitel ZŠ (4. a 5. třída společná). Kvalifikace učitelky je VŠ "předškolní a mimoškolní pedagogika". Učitele kvalifikovaného pro 1.st. ZŠ zatím nenašli, takže to pravděpodobně vypadá, že příští šk. rok to bude takto. Zajímalo by mě, jak je to s platem učitelky. Děkuji 

Odpověď:

Každému druhu pedagogické práce, náročnosti požadovaných činností přísluší konkrétní zařazení do platových tříd dle katalogu prací. Také týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti učitele mateřské školy je jiný než týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti učitele 1. stupně základní školy.  Chce-li ředitel školy postupovat odpovědně, pak pro každý druh práce sjedná s pedagogem odpovídající pracovní smlouvu.

--------------

nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků,

§ 5

Společná ustanovení

(1) Pedagogickému pracovníkovi právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle vykonávané činnosti, která u něj převažuje. V případě stejného podílu stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.