Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Zaverecne zkousky

Vložil/a Anonym, Po, 2017-06-19 04:57

Krásný den, 

obracím se na Vás ohledně závěrečných zkoušek.

Ty se skládají ze tři části: písemná , praktická a ústní .

Já se ptám , zda ústní část je veřejná, tzn. Zda muže v průběhu konání ústní části byt v místnosti další osoba, která není členem zkušební komise , ani zkousejicim žákem.

Jak se to potom i pro vyhlašování výsledku žákům, muže u toho byt další osoba, která není opět členem komise , ani žákem , který se dozvídá výsledky  ( napr. Rodič? )

Dekuji

Odpověď:

Závěrečná zkouška je veřejná s výjimkou písemných zkoušek a jednání zkušební komise o hodnocení žáka; praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů z důvodu ochrany soukromí pacienta. Termínem veřejná se rozumí, že může být přítomna veřejnost, tedy i rodiče žáka.


----

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,

Závěrečná zkouška

§ 74

(5) Závěrečná zkouška je veřejná s výjimkou písemných zkoušek a jednání zkušební komise o hodnocení žáka; praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů z důvodu ochrany soukromí pacienta.

-------------
vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem,

§ 4

Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky

 

(5) Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději 1 týden před zahájením ústní zkoušky, s výjimkou případů podle § 2 odst. 1 věty druhé. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.